A/B-testa er webbplats – så gör du

16 april, 2020

AB-test.png

A/B-testning (även känt som ”split testing” och ”bucket testing”) har det pratats om sedan det bubblade upp som ett “buzzword” för några år sedan. Alla företag ville A/B-testa sin webbplats och alla ville höja sin konverteringsfrekvens genom att göra förändringar på webbplatsen. Här berättar jag mer om vad det är och hur det fungerar.

Hur fungerar ett A/B-test?

Ett A/B-test går ut på att jämföra två, eller fler versioner av en webbsida eller en app mot varandra för att avgöra vilken som presterar bäst mot konverteringsmålet. Ett vanligt test är att låta besökare få se version A eller B. Exempelvis kan testet ställas in så att 50 % av besökarna får se variant A, och 50 % av besökarna får se variant B. Procentintervallet kan justeras utifrån hypotes. När tillräckligt med data har samlats in och analyserats avgörs vilken variant som konverterat bäst utifrån hypotes.

Hur går processen till?

Mål och verktyg

Först behöver du bestämma målet för A/B-testet. Ett mål kan vara att till exempel öka konverteringsgraden på ett formulär, eller få fler klick på en knapp.

I denna process bör också verktyget för A/B-testet bestämmas. Det finns en rad olika verktyg, men vi på WGP rekommenderar att använda Google-svitens mjukvara: Google Optimize.

Google Optimize är ett gratisverktyg som är integrerat med Google Analytics och Google Tag Manager. Därmed behöver du inte implementera något på webbplatsen, den kommer styras från Google Tag Manager. Experimenten kan du sedan följa och analysera i Google Analytics. Nedan ser du en bild över hur det kan se ut.

google_optimize.jpg

Hypotesstadiet

När du bestämt målet påbörjas hypotesstadiet. I detta stadie genereras idéer för A/B-testet. Vad behöver förändras i en ny version för att konvertera bättre än originalversionen? När det finns en lista över förändringar bör du prioritera dem utefter vad du tror har störst effekt. Det är konverteringsoptimeringen som ligger i fokus. Det vill säga, öka antalet konverteringar för en viss mätpunkt men också att hålla koll på andra mätvärden så att andra mätpunkter inte går åt fel håll.

Ett exempel på detta kan vara att en knapp som leder till ett formulär har fått en ny färg. Testet visar att förändringen har lett till en högre konverteringsgrad, alltså fler klick. För denna mätpunkt har alltså konverteringarna ökat. Men i ett nästa steg kan vi titta på andra mätpunkter, i detta fall formuläret.  Låt oss säga att konverteringarna för formuläret inte ökat. I ett sådant scenario är inte antal klick på knapp lika intressant längre. Istället kan det ge oss en ny hypotes om att det är något på formuläret som bör ändras istället.

Skapa versioner

Skapa de förändringar av den utvalda sidan/funktionen som är prioriterade. Det finns oftast en visuell ”editor” där förändringar som att ändra färg på en knapp, lägga till eller ta bort text eller ändra i ett formulär kan göras på ett enkelt sätt.

Kicka igång experimentet

Nu kommer dina besökare att bli tilldelade de skapade versionerna. Besökarens upplevelse och interaktion mäts och jämförs med de andra versionerna. Förhoppningsvis stämde vår hypotes och vi har en vinnare. Knappen fick fler klick och formuläret genererade fler konverteringar, och inga andra mätpunkter påverkades negativt. Om vår hypotes inte stämmer så behåller vi originalversionen. Detta är fördelen med ett A/B-test. Till skillnad från att publicera en ändring på magkänsla som vi inte vet hur den kommer fungera eller konvertera, har vi nu testat en eller flera varianter innan vi publicerar något.

Ett A/B-test kräver stor mängd trafik

Kom ihåg att det krävs en stor mängd trafik för att testet ska gå att genomföra och bli statistiskt säkerställt. Google Optimize meddelar när ett test är klart och om testet är statistiskt säkerställt. Har din webbplats mycket trafik så går det att välja att bara göra testet på en viss del av besökarna som kommer till din webbplats.

A/B-testning är ett optimeringsarbete som aldrig tar slut och som alltid kan förbättras. Allt från ändrad copy till tydligare CTA-knappar. Möjligheterna är stora. För en sak är säker: en webbplats kan ALLTID förbättras.