Accelererad visning försvinner i oktober

27 augusti, 2019

blur-close-up-connection-218717.jpg

Google Ads ändrar visningsalternativen för annonser. Från och med 1 oktober kommer alla sök- och shopping-kampanjer som använder accelererad visning automatiskt byta till standardvisning.

Redan den 17 september kommer det enda valbara visningsalternativet vara standardvisning på sök- och shopping-kampanjer och samma drabbar kampanjer med delade budgetar. Display och video-kampanjer kommer däremot fortfarande kunna använda accelererad visning som visningsalternativ även efter 1 oktober.

Visningsalternativ bestämmer hur långt din dagliga budget sträcker sig under en dag. Accelererad annonsvisning försöker att spendera din budget snabbare än standardvisning.

Varför tar Google bort accelererad visning som visningsalternativ? 

Enligt Google sker förändringen eftersom accelererad visning inte har varit effektivt för de kampanjer som inte är begränsade av budget. Annonsörer väljer i dagsläget accelererad visning när målet för kampanjen är att få så många konverteringar som möjligt inom ett kostnad-per-konverterings-mål. Särskilt vanligt är detta för e-handlare som inte har en begränsad budget. Dessa annonsörer sätter en så pass hög budget att annonserna får så många visningar som möjligt genom hela dagen.

För de som har en begränsad budget har accelererad visning inte varit ett bra alternativ då det har betytt att annonserna slutar visas innan dagen är slut. Google menar att konkurrensen tidigt på dagen har ökat CPC-priset. För kampanjer som synts i flera tidszoner har även större delen av budgeten spenderas på den tidigaste tidszonen. Till exempel om du annonserat i hela USA med accelererad visning har budgeten gått till New York innan Kalifornien har börjat kunna få annonsvisningar.

Standardvisning kommer nu att förbättras för att bli ännu mer förutsägbar enligt Google. Visningsalternativet kommer att maximera den dagliga budgeten genom att räkna in förväntat annonsresultat. Eftersom standardvisning taktar budgeten genom dagen på de tiderna annonsören valt att synas på riskeras inte att all budget spenderas tidigt på dagen.

Vad gör du med kampanjerna som använt accelererad annonsvisningsalternativ?

Google rekommenderar att välja att maximera konverteringar, maximera konverteringsvärde eller maximera klick som budstrategier för att maximera ens resultat och samtidigt hålla sig inom ens dagliga budget. Om annonsören vill ange när på dagen som annonserna ska synas så rekommenderas annonsschemaläggning. Även budjustering på tider kan användas för att tydliggöra vilken tid på dygnet som är viktigast.