Custom Channel Groups finns nu i GA4

16 maj, 2023

Som vi skrivit om i ett tidigare blogginlägg så är Google Analytics främsta uppgift att samla in data och därefter sortera och mappa ihop den i olika kanaler för att göra informationen mer lättförståelig. Indelningen kallas för ”Default Channel Groups” och nu har GA4 äntligen gett oss möjligheten att göra det man tidigare kunde göra i Universal Analytics, nämligen att skapa sina egna anpassade kanalgrupper som kallas för ”Custom Channel Groups”.

Vad är Custom Channel Groups?

Custom Channel Groups, eller anpassade kanalgrupper, gör det möjligt för annonsörer att segmentera och analysera sin webbplats trafikdata mer effektivt. Det gör det möjligt för dem att identifiera trender och mönster i användarnas beteende. Detta kan leda till mer informerade beslut när det gäller målgruppsinriktning, budgetfördelning och kampanjjusteringar.

Hur skapar man anpassade kanalgrupper?

Custom Channel Groups hittar du under Administratör > Datainställningar > Kanalgrupper i kolumnen ”Egendom”.

Här kan du:

 • Skapa nya kanalgrupper
 • Redigera grupper
 • Redigera kanaler i en grupp
 • Lägga till nya kanaler i en grupp
 • Ta bort kanaler
 • Ändra ordning på kanalerna
 • Ta bort grupper

 När du skapar en ny kanalgrupp så kommer den befintliga kanalgruppen att kopieras från Default Channel Group. Därefter kan du modifiera kanalerna efter dina preferenser (dock kan du inte ändra eller ta bort något på kanalen Default Channel Group).

För att skapa en ny kanalgrupp kan du välja en eller flera villkor baserat på Default Channel Group, Medium, Source, Source Platform, Campaign-ID och Campaign Name. De valda villkoren kan sammankopplas med OCH eller ELLER. Det är även möjligt att välja ditt villkor både i delvis regex och i full-regex. Dessa villkor hjälper dig att filtrera och kategorisera din webbplats trafikkällor.

Exempel på Custom Channel Groups kan vara:

 • Gruppera all sociala medier-trafik i en kategori.
 • Skapa en separat grupp för trafik från en specifik sociala medie-plattform.
 • Gruppera alla dina kampanjer för e-postmarknadsföring under en grupp.
 • Gruppera alla källor som du har använt i din senaste kampanj till en kanalgrupp.

Var kan du använda Custom Channel Group i GA4?

För att se djupare och mer varierad data i rapporterna kan du använda Anpassade Kanalgrupperingar:

1) I vilken rapport som helst som redan stödjer Default Channel Group som en primär dimension (t.ex. Aqcuisition-rapporterna).

2) Custom Channel Groups kan användas som både primära och sekundära dimensioner.

3) Det finns tillgängligt i rapporter, utforskningar och målgruppsskapande.

Några saker att tänka på:

1) Du bör sortera kanalerna i rätt ordning för att säkerställa att trafiken inkluderas i rätt kanal. Tänk på att trafiken inkluderas i den första kanalen vars definition matchar efter den nuvarande ordningen av kanaler i gruppen.

2) Följande begränsningar gäller för GA4:s anpassade kanalgrupper:

Default Channel Groups är exkluderat från detta.

3) Custom Channel Groups är ännu inte tillgängliga i alla verktyg, t.ex. Explore, Looker Studio eller BigQuery.

4) Det bästa är att det är retroaktivt (vilket det inte var i Universal Analytics). Det betyder att du kan använda det direkt efter du har skapat det!