Därför måste ni testa datakvaliteten i Google Analytics

30 september, 2020

Tisdagen den 22 september drog vi igång höstens Webinar by WGP! Först ut var Linus Logren, WGPs byråschef i Malmö, som gick igenom hur man säkerställer sin datakvalité i Google Analytics. Han inledde sitt webbinarium med att fråga: Litar ni på er data i Google Analytics? 100 deltagare svarade, men bara 8 % uppgav att de litar på sin data i Google Analytics.

 Vanligen ser vi fem olika typer av fel, där data är:

  1. Saknad
  2. Felaktig
  3. Bristfällig
  4. Komplex
  5. Personlig
Skärmavbild 2020-09-29 kl. 10.29.51.png

Ofta dyker felen upp för att det saknas viss kunskap om hur Google Analytics fungerar. Det går att jämföra med hur datorer en gång såldes. Förr i världen, exempelvis med Apple 1, såldes bara själva moderkortet. Allting runt omkring dvs. lådan, skärmen, tangentbord och annat fick köpas separat. Allt för att användaren skulle skräddarsy sin dator efter sina behov.

Google Analytics fungerar ungefär likadant. Tracking-koden är lätt att implementera, och data börjar komma in direkt. För att datan ska stämma och fungera för just er, måste den anpassas och justeras.

Tyvärr har många bolag problem med felaktiga och ofullständiga implementeringar av Google Analytics. Det är något Brian Clifton vet allting om. Inte bara var han chef på Google när de lanserade Google Analytics för 15 år sen, han har dessutom tagit fram en modell som hjälper bolag, och byråer, att säkerställa implementeringen av Google Analytics. Den modellen har han använt för att skapa molntjänsten Verified Data som automatiserar och effektiviserar dessa tester.

Tack vare datan från Verified Data har han också kunnat analysera hur det är ställt med datakvaliteten i stort. Siffrorna är nedslående. 75 stora webbplatser inom olika branscher och på olika marknader deltog i undersökningen. Resultatet visar att det finns stora brister på precis alla webbplatserna som testats.

Vad spelar det då för roll om datan inte är helt rätt? Det som sker när en organisation inte kan lita på datan kan få allvarliga konsekvenser:

  • Analysteamet kan inte dra riktiga slutsatser eller ge råd till marknadsteamet
  • Resultaten får inte genomslag i övriga organisationen
  • Beslut måste tas utan att rådgöra eller titta på data

 Eller ännu värre, att slutsatserna dras av analysteamet, att resultaten får stora genomslag i organisationen och att ni sedan tar nya beslut baserad på felaktiga data.

Så arbetar WGP med analys av webbplats och Google Analytics-konto

För att säkerställa implementeringen tillhandahåller WGP en analys av er webbplats och ert Google Analytics-konto. I analysen görs över 200 tester, som sedan grupperas och poängsätts. Hela implementeringen får sen en indexpoängsättning från 0-100, där 100 är helt perfekt och allt under 60 är underkänt. Tack vare poängsättningen kan vi se förbättringar som görs över tid och gör er trygga i att datan som kommer in håller en hög nivå! Vi rekommenderar att testen görs med jämna mellanrum, tex kvartalsvis eller per halvår.

På alla tester där implementeringen underkänns ger vi detaljerad information om varför och hur ni utför förbättringar. Vi stöttar er igenom förändringar och driver igenom projekt med utvecklare, beslutsfattare och analysteam.

Skärmavbild 2020-09-29 kl. 11.16.10.png