Vår process

Annonsera

Vi sätter upp kampanjer utifrån de satta målen och KPI:erna, och distribuerar dem i kanalerna.

Konvertera

Väl optimerade kampanjer får hög konvertering.

Analysera

Resultatet från kampanjerna analyseras där vi drar slutsatser inför kommande kampanjer.

Rapportera

Efter avslutad kampanjperiod rapporterar vi resultatet i ett månadsmöte med er.

Optimera

Vi optimerar inför kommande kampanjer för att skapa träffsäkra resultat.

Våra konsulttjänster

Analys och audit

Vi utvärderar era annonskonton och strategier för kampanjer. Utifrån analysen tar vi fram en optimeringsplan.

Strategi

Baserat på era affärsmål skräddarsyr vi heltäckande eller kanalspecifika strategier.

Operativt arbete

Vi stöttar, eller tar fullt ansvar, för planering, annonsering och optimering.

Resurs/Interim

Ni får en konsult på plats hos er som driver arbetet med den digitala annonseringen utifrån era behov.

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar baserat på er verksamhet, kunskapsnivå samt de behov ni har.

Handledning

Vi erbjuder stöd och kunskapsöverföring till de ansvariga internt, så att ni genererar ännu bättre resultat.

WGP:s konsulter ger ett grymt stöd och har hög kompetens. De tar alltid hela kundresan i beaktning och kommer med konkreta tips och svar som är anpassade utefter vår verksamhet. Vi kan varmt rekommendera Web Guide Partner!

– Isabella, E-commerce Manager på BlueGaz AB