Få koll på Google Analytics 4

1 november, 2022

Google Analytics 4

Torsdagen den 27 oktober höll Michael Norlund, Head of Analytics på Web Guide Partner, ett webinar om skillnaden mellan Google Analytics Universal och Google Analytics 4. Där pratade han om vikten av att gå över till Google Analytics 4 så fort som möjligt och hur gränssnittet skiljer sig åt från Google Analytics Universal samt att han i en punktlista gick igenom alla nödvändiga steg i en migrering från Universal Analytics till Google Analytics 4.

Den här texten är en sammanfattning av webinaret nedan.

Varför är det bråttom att gå över till Google Analytics 4?

En av de större skillnaderna i GA4 är hur interaktioner fångas upp. I UA fanns både page views, events, transactions och så vidare separat, medan alla dessa i GA4 fångas upp som events vilket ökar möjligheten till mer datainsamling.

Det är också värt att nämna att Bounce rate inte finns i GA4, i stället finns ett mått som heter engangement rate, vilket fungerar mer som en omvänd Bounce rate.

Namnlös+design+(6)

Engagement rate sorterar ut aktiva/engagerade användare där UA hade räknat sessioner medan GA4 sorterar ut hur engagerad användaren faktiskt varit.

Vi kan använda oss av ett exempel där en användare landar på din webbplats men navigerar omedelbart till en annan webbläsarflik. Efter ett par timmar, återvänder hen till din webbplats, konsumerar innehållet och stänger sedan fliken. I det här scenariot kommer UA bara att räkna en session med en sidvisning. Men GA4 skulle räkna två sessioner. En session med sidvisningar och en session med användarengagemang. Sessionen med användarengagemang startar när användaren återvänder till din webbplats några timmar senare och börjar konsumera innehåll.

Varje spårad aktivitet i GA4 räknas som ett event och i och med det så kan man inkludera mer detaljinformation. Eftersom en sidvisning också spåras som ett event kan man också lägga till upp till 25 händelseparametrar till denna sidvisning.

Något annat som är annorlunda är att de vyer man använt i UA inte längre finns, i GA4 har vi i stället streams vilket kan vara lite mer utmanande.

Streams är egentligen olika datakällor, t.ex en app och/eller en webbplats. För att mäta besökare över flera olika plattformar krävs dock att det finns någon typ av identifierare, som till exempel Google signals eller User ID. Då kan du spåra inloggade Google användare (som tillåter personliga annonspreferenser) när de exempelvis är inloggade på både desktop och mobil och kan ändå identifieras som samma användare i din data.

Nya rapporter och möjligheter

De nya rapportmöjligheterna i GA4 ger fler möjligheter för analys men kan ta ett tag att sätta sig in i. Flera nya rapportformat har tillkommit och andra har försvunnit och gränssnittet kräver mer av användaren men ger samtidigt bättre möjligheter till mer avancerad analys av data. Framför allt om du har passat på att använda de nya möjligheterna att lägga till events parametrar.

Fritt format, eller blank format, är ett av de nya rapportformaten där man helt från grunden kan sätta ihop rapporten man vill ha med de dimensioner, segment, filtreringar och metrics som man vill se och hur de ska visas. Det är i princip en förbättrad och utökad variant av de anpassade rapporter som finns i UA.

Funnel exploration

Funnel exploration det är väldigt användbart när man vill se var drop offs mellan events sker i köp och konverteringsflöden.

Path exploration

Path exploration visar tydligt hur kunden navigerar på din webbplats/app och är smidig att använda för att se besökarens konverteringsresa, till exempel från en tack-sida och bakåt så att du enkelt kan se de vanligaste vägarna kunder kommit till tacksidan genom. Med det här rapportformatet kan du lättare dra slutsatser för att optimera din hemsidas köpflöde och optimera de vägar som är mest använda.

Det finns också möjligheter till prediktiv analys där man kan bygga en målgrupp som är trolig att konvertera vilket kan vara väldigt användbart vid remarketing. För att göra en sådan analys krävs att du har e-commerce installerat och att minst 1000 besökare triggat ett köpevent de senaste 28 dagarna så att GA4s machine learning har tillräckligt med data att analysera.

Som tidigare nämnt skiljer sig eventspårningen i GA4 mycket åt och det finns vissa events som redan finns direkt när ni startar upp en property och börjar er mätning. Det finns möjligheter att aktivera enhanced measurement där events som nedladdade filer, klick på utgående länkar, internsök och videoengagemang mäts automatiskt. Google har även en lista på rekommenderade events baserade på din bransch och dem egna events som du sätter upp vilket är väldigt hjälpsamt.

Det här ska du tänka på när du gör övergången till Google Analytics 4

 • Gör en Audit på er befintliga UA.
  Gå igenom inställningarna och se över så att ni inte råkar kopiera felaktiga mätningar eller inställningar i GA4.
 • Planera en struktur på GA4-kontot.
  Tänk i form av propertys och data streams och fundera ut din struktur i förväg, vad det är du vill kunna analysera?
 • Se över era User Settings.
  Vilka behörigheter finns inlagda på kontot? Flytta inte över behörighet för byråer ni tidigare arbetat med eller personer som slutat på företaget.
 • Kolla vilka konfigureringar ni har i UA property:
  tidszon, valuta, referral exclusions, cross domain tracking, filter etc
 • Eventsuppsättning.
  Passa på och städa dem events ni har haft i UA. Det ligger säkert events som ni inte har användning av längre. Vilka är verkligen viktiga för er affärsverksamhet? Ta inte med sånt ni inte har nytta av in i GA4.
 • Används de custom dimensions ni har idag verkligen?
  Om de inte används och inte säger er något är det onödigt att flytta över dem till GA4.
 • Sätt relevanta mål.
  Gå igenom vilka mål ni hade i UA, kanske är det dags att sätta nya mål? I GA4 är det inte mål man sätter upp utan conversions men planera vilka ni vill ha innan ni sätter upp dem.
 • Vilka integreringar har ni i dagsläget?
  Hade ni Google ads och search consols kopplade till UA? Gör länkningarna som behövs även I GA4 för att det ska fungera.
 • Låt inte historisk UA data försvinna.
  Det går som sagt inte importera sin gamla data från UA till GA4 men exportera den till tex BigQuery och analysera rådatat där. Om det bara är vissa få rapporter man vill spara kan man göra det i Excel filer.
 • Träning och utbildning!
  Ta dig tiden att sätta dig in i det nya verktyget. Det finns bra tutorials på Youtube som till exempel Measure school och i bloggar som optimize smart och om ni tycker att det är svårt så ta hjälp av andra. Vissa saker kan vara svåra så ta hjälp om ni behöver det. Och tänk på att bli hjältar på jobbet genom att utbilda andra om ni kan verktyget bättre än dem, de gynnar alla i slutändan.

Summering

Sammanfattningsvis behöver ni gå över till GA4 på en gång om ni inte gjort det ännu, verktyget kan kännas svårt att sätta sig in i eftersom det är väldigt annorlunda från UA och data börjar inte samlas innan ni sätter upp propertys i GA4. Spara din historiska data utanför UA eftersom den kommer gå förlorad drygt sex månader efter att Universal Analytics slutat att registrera nya data.

Google Analytics 4 erbjuder många nya rapport och analysmöjligheter, när man väl lärt sig verktyget finns fler möjligheter än i Universal Analytics. Möjligheten till eventsspårning är bland annat mycket större och man kan mäta upp till 25 parametrar i stället för de 4 som fanns i UA.

Städa ur det gamla och ta tillfället i akt att strukturera upp GA4 på det sätt som ni behöver och vill ha det redan från början. För inte över gamla behörigheter och inställningar i farten utan rensa ut ordentligt.

Utbilda dig och ta dig tiden att träna i det nya gränssnittet. Utbilda dina medarbetare och hjälp varandra men var inte rädd för att ta hjälp om det känns överväldigande eller svårt. Om du har frågor eller vill ha hjälp så är du välkommen att kontakta oss.