Från 1 maj gäller Googles EU User Consent Policy: Vad ni som företag behöver veta

30 april, 2024

Från och med 1 maj träder Google EU User Consent Policy i kraft. Policyn kräver att du r användarens samtycke att hantera personuppgifter och använda cookies. Många företag som använder Google Ads kommer granskas gällande personuppgiftshantering. Konton och konverteringsspårning som inte följer policyn kan stängas av och remarketinglistor kan tas bort. Läs mer om hur ni ser till att följa Googles nya samtyckespolicy.

Vad är Google EU User Consent Policy?

Google EU User Consent Policy är en uppsättning regler och krav som rör personuppgiftslagring. Policyn utformas för att se till att webbplatser och appar som använder Googles annonstjänster, som till exempel Google Ads och Google Analytics, reflekterar EUs dataskyddslagar. Särskilt gällande GDPR och ePrivacydirektivet. 


Enligt policyn måste du få användarens godkännande att:

 • Använda cookies eller andra interna spårningstekniker
 • Samla, dela och använda personlig data för att personalisera kampanjer


När du söker användarens godkännande måste du:

 • Behåll register med samlad data med användarens godkännande
 • Ge användaren tydliga instruktioner för hur de häver sitt godkännande


Du måste tydligt lista varje part som kan spara, ha tillgång till eller använda användarens personliga data i samband med Googles annonseringstjänster.
Du måste även ge användaren lättillgänglig information om hur ni använder deras personliga uppgifter.
 

Vilka påverkas av policyn?

Googles EU User Consent Policy påverkar många webbplatsägare och apputvecklare som riktar sig till användare inom EU och Storbritannien och som använder Googles annonseringsplattformar.  

Förutom annons- och mätningsprodukter omfattar denna policy andra produkter från Google, till exempel användarvillkoren för Google Maps Platform, användarvillkoren för YouTubes API-tjänster, användarvillkoren för reCAPTCHA och Blogger. 

Tredjeparts-data

Om användarens personliga data delas genom användningen eller integreringen av Googles annonsverktyg krävs ett säkerställande att även den tredje parten följer dessa regleringar. En tredje part kan vara en webbplats, app eller plattform som inte är under din eller din klients kontroll, och som inte använder en Google-tjänst som inkluderar denna policy.

Hur används Googles tjänster för att anpassa annonser med hjälp av data?

Google räknar annonser som anpassade när de baseras på insamlad data som avgör eller påverkar valet av annonser. Detta omfattar en användares tidigare sökfrågor, aktiviteter, besök på sidor eller i appar, demografisk information eller plats. 

Anpassad annonsering är ett effektivt verktyg som gör annonserna mer intressanta för användarna och ökar avkastningen för annonsörerna. Med hjälp av Googles annonseringsverktyg går det att dra slutsatser om användarnas intressen utifrån de webbplatser de besöker eller apparna de använder. Datainsamlingen ger annonsörerna möjlighet att skapa inriktningar för kampanjer baserat på dessa intressen. Detta ger såväl användare som annonsörer en bättre upplevelse.

Hur ser ni till att företaget följer EU:s samtyckespolicy?

För att upprätthålla denna policy bör webbplatsägare och apputvecklare:
 

 • Tydligt informera om samtycke – Ge användarna tydlig och lättillgänglig information om hur personuppgifter samlas in, används och delas för anpassade och icke-anpassade annonser.
   
 • Få användarens godkännandeSe till att ett meddelande som kräver aktivt godkännande visas för användare av din webbplats eller app i alla länder inom EU och Storbritannien.
   
 • Ge användarna möjlighet till aktivt samtycke – Se till att få användarnas godkännande genom till exempel en “Godkänn-knapp”, cookie banner eller cookie varning innan ni lagrar cookies eller använder andra spårningtekniker.
   
 • Identifiera parter Informera om samtliga företag (inklusive Google) som får åtkomst till de användaruppgifter du samlar in på webbplatsen eller i appen
   
 • Rätten att återkalla samtycke Användarna måste enkelt och när som helst kunna återkalla sitt samtycke.
   
 • Länka till Googles integritetspolicy – och användarvillkor för att informera användarna om hur Google använder deras personliga data 

Tips: Använd en CMP (Consent Management Platform) för att förenkla dessa steg. Läs mer om Google Consent Mode och hur det interagerar med en webbplats CMP.

Hur säkerställer Google att företag följer policyn?

Google granskar webbplatser och appar som använder deras annonseringstjänster. Granskare besöker en webbplats eller app på samma sätt som en konsument gör och ser över informationen som finns på webbplatsen och vilka samtycken som hämtas in. 
 
I första hand arbetar Google tillsammans med företagen för att se till att policyerna följs. Om de upptäcker att en policy inte följs kontaktas först partnern för att åtgärda problemet.  
 
Om granskningarna visar att ditt konto inte följer EU:s samtyckespolicy och ändringar inte görs i rimlig tid kan tjänster som Google Ads och Google Analytics stängas av. Remarketinglistor kan tas bort och konverteringsspårning kan inaktiveras. Det är viktigt för alla som använder Googles annonserings och analysprodukter på sina webbplatser och appar att noga följa dessa riktlinjer.