Google tar bort genomsnittlig position från Google Ads

19 juni, 2019

Vad förändras?
Google har rapporterat att en av deras äldsta mätpunkter genomsnittlig position (eng. average position) försvinner från Google Ads i september.

Historiskt sett har genomsnittlig position gett en siffra på vilken position i förhållande till andra annonsörer som annonsen har haft i sökresultaten. Google menar att mätpunkterna som nyligen lagts till ger en mer korrekt bild av hur synlig en annons har varit och vilken faktiskt placering som den har haft i sökresultaten.

Otydligt vad befintlig mätpunkt betyder
I dagsläget kan det ses som missvisande att två annonsörerna kan få samma genomsnittliga position på ett sökord trots att den ena har fått sina annonsvisningar på en sämre placering under de organiska resultaten. Bland annat denna otydlighet ska de nya mätpunkterna klara upp.

Nya mätpunkter:

Google har lanserat totalt fyra stycken mätpunkter som fyller två olika funktioner:

Google har lanserat totalt fyra stycken mätpunkter som fyller två olika funktioner:

Mätpunkter som hjälper dig förstå hur ofta din annons var på en topposition eller absolut topposition när den visades:

Sök (Exp. (toppos.) %) – Procentandelen som har fått visningar som var absolut högst upp på sidan. För att få fram denna mätpunkt så delar Google antal annonsvisningar på den absoluta toppositionen med alla annonsvisningar som annonsen har fått.

Sök (Exp. topp) %) – Procentandelen visningar som var över de organiska resultaten. Beräkningen för denna mätpunkt är annonsvisningar på toppositionerna delat på alla annonsvisningar.

Mätpunkter som hjälper dig förstå möjligheter som ger mer visningar högt upp:

Sök (Sök abs. högsta IS) – Procentandelen av möjligheter till att synas absolut högst upp som faktiskt ger visningar på den placeringen. Beräkningen för denna mätpunkt är antal visningar på den absoluta toppositionen delat på antal annonsvisningar man har haft möjligheten att få en topposition.

Sök (Sök IS högt upp på sidan) – Procentandelen av möjligheter för att synas över de organiska resultaten som faktiskt ger visningar på den placeringen. Google baserar denna mätpunkt på antal annonsvisningar som man fått på toppositionerna delat på antal annonsvisningar man haft möjlighet att få på en av topposition.

Så hanterar du förändringen!
Annonsörer som använder Google Ads bör utvärdera hur de använder genomsnittligt position i dagsläget för att göra sig redo för förändringen som sker i september. Det gäller att arbeta proaktivt och bekanta sig med de nya mätpunkterna och hur de kan användas för ditt Google Ads-konto.