Helpful Content Update – uppdateringen gäller nu även i Sverige

10 januari, 2023

I december 2022 blev Helpful Content Update en global uppdatering, och Google har nu rullat ut den på alla språk. Här berättar vi mer om vad uppdateringen innebär, och vilka effekter vi hittills kunnat se bland svenska webbplatser.

Kort om Helpful Content Update

Kortfattat så innebär uppdateringen att Googles algoritm bättre ska kunna belöna innehåll som faktiskt hjälper människor, och som är skapta för dem i första hand. Det innebär i sin tur att Google kommer att straffa webbplatser vars innehåll främst är framtaget för sökmotorer och ranking.

Uppdateringen agerar sitewide. Det vill säga, hela webbplatsen påverkas om Google anser att en för stor andel av innehållet inte är tillräckligt hjälpsamt för användarna.

Vad behöver du tänka på nu?

Att skapa hjälpsamt innehåll som möter användarnas behov, kanske kan kännas självklart. Men ha extra koll på om synligheten påverkats av uppdateringen eller inte. Oavsett så bör du framåt säkerställa att innehållet håller den kvalité som Google, men framför allt användarna, efterfrågar.

Om du känner dig osäker på uppdateringen så tog Google fram ett gäng frågor i samband med första lanseringen i augusti 2022. Du kan se dem som en hjälp att avgöra huruvida ert innehåll är i linje med uppdateringen eller inte.

Vad vi hittills kunnat se av Helpful Content Update

Googles senaste uppdateringar verkar alla följa en trend av att förändra sökresultatet baserat på sökfrågans intention, innehållets relevans och webbplatsens och innehållets E-E-A-T (Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet).

Baserat på utfallet av de uppdateringar som genomfördes under 2022 kan vi kortfattat säga att specifikt innehåll som svarar direkt på sökfrågor har belönats särskilt. Även pålitliga och specialiserade webbplatser har belönats generellt.

Trenden fortsätter med Helpful Content Update, men med några viktiga utvecklingar i söket.

Den första är att vi ser en generellt positiv utveckling inom vissa kategorier av webbplatser.

Exempel på sådana kategorier är:

  • Informations- och söktjänster
  • Specialiserade e-handlare
  • Nischade informationswebbplatser (med mycket innehåll inom ett särskilt ämne)

Den andra är att webbplatser med väldigt lågkvalitativt innehåll har förlorat mycket synlighet. Det handlar om innehåll som är överoptimerat, spammigt, automatiskt översatt, automatiskt genererat eller helt enkelt otillräckligt inom kategorier där det finns betydligt bättre innehåll att visa.

Exempel på kategorier av webbplatser som drabbats är:

  • E-handlare
  • Recensioner och produkttester
  • Ordbok och uppslagsverk

Den tredje är att många webbplatser i Sverige som straffades i Google May 2022 Core Update har återtagit de positioner som de tappade. Detta kan delvis bero på att de kvalitetsförbättringar som Google hoppades på med maj-uppdateringen inte gav önskat resultat, och tillägget av Helpful Content Update-signalen nu hjälper dem att bättre förstå vad som är värdefullt för en sökare och inte.