IAB Sveriges seminarium: Insikter kring framtidens sökmarknadsföring

31 januari, 2020

IAB_LI_2.png

Den 29 januari hade IAB sitt första sökseminarium för året, med temat framtidens sökmarknadsföring. Vi var ett gäng från WGP som var på plats och tog del av rykande färska insikter och nyheter kring sökmarknadsföringen 2020. Flera intressanta talare var på plats och här bjuder vi på kortfattade summeringar av det vi tog med oss från deras dragningar.

Förbättra ditt teams “Accountability”

Wijnand Meijer, co founder och CEO TrueClicks, berättade om Andrew Miller’s ”accountability triangle”. Den går ut på att fördela ansvar mellan den som sköter sökannonsering, manager och slutkunden för att inget ska hamna mellan stolarna. Slutsatsen var att det kräver tydlig uppdelning och kontinuerlig feedback mellan alla parter.

Användning av AI och maskininlärning i digital marknadsföring

Sandra Dobosz, Automation Lead på iProspect, berättade om vikten av att ha ett bra dataset som inkluderar alla i målgruppen man är intresserad av. Om man inte inkluderar alla i sitt dataset så finns risk för hög felmarginal, där dålig data ger dålig output. AI är intelligent men inte vis. Sandra gav ett exempel på när felmarginalen var större på ansiktsigenkänning beroende på hudfärg och kön, eftersom datasetet i huvudsak var baserat på ansikten av vita män.

Utvecklingen av ITP (Intelligent Tracking Prevention)

Martin Winberg, Founding Partner 56K, berättade om hur ITP har utvecklats från att enbart beröra tredjepartscookies till att nu även påverka mätning med förstapartscookies. En viktig insikt här var att en större andel i Sverige använder Safari i jämförelse med snittet globalt. Det innebär att svensk trafik blir desto mer påverkad av att Safari bara har 7 dagars-cookies.

Varför vissa annonsörer ligger i framkant

Thom Arkestål, Head of Insights hos Microsoft, berättade om vad annonsörer gör för att ligga i framkant. Han belyste bland annat kraften i sökdata och hur man kan använda den vid beslutsfattande. Andra viktiga aspekter som gör vissa annonsörer till toppaktörer är att:

De använder data och insikter

Toppaktörer inom annonsering har förståelse för när en kund är mest sannolik att konvertera. De kombinerar första och tredjepartsdata för att få fram insikter.

De använder AI

60 % av toppaktörer använder maskininlärning för att förutse kundbeteenden. De som använder maskininlärning har ett 2,4 gånger lyft i omsättning.

De använder molnbaserade system

De annonsörer som är i topp är 2 gånger mer sannolika att använda molnbaserade system.