Interimkonsult

Genom att ta in en interimkonsult får ni snabbt en specialist på plats. Vi erbjuder interimlösninar för långa och korta uppdrag, och då ingår även vår samlade kompetens på byrån.

Interimkonsult inom digital marknadsföring

Vi erbjuder interimkonsulter under rekryteringsprocesser, föräldraledigheter eller projekt — ja, när ni än behöver specialistkunskap för en begränsad period, helt enkelt.

På WGP finns möjlighet till en interimkonsult inom alla våra erbjudanden.

SEO är ett långsiktigt arbete. Med en interimkonsult säkrar ni fortsatt utveckling av synlighet och organisk trafik.

Våra konsulter är experter på kostnadseffektiv annonsering, och arbetar med alla digitala kanaler — SEM, SMM och Display.

Vi fortsätter utveckla ert digitala innehåll för att möta era kunders förväntningar på webben, och skapa engagemang och trafik.

Era kunder finns dagligen i de sociala kanalerna. Oavsett plattform når vi dem med konverterande inlägg och annonser.

Vi säkrar korrekt datainsamling och löpande analys för att ni ska förstå era kunders behov och kunna ta välgrundade beslut.