Ny version av Google Analytics – detta är vad du har att vänta!

15 oktober, 2020

Google släppte den 14 oktober 2020 en helt ny version av Google Analytics, döpt till Google Analytics 4. Uppdateringen bjuder inte bara på ett grafiskt utseende som ligger mer i linje med Google Ads och Google Search Console – det är faktiskt i grunden ett helt annat verktyg. Spännande säger några, läskigt och främmande säger andra. Oroa dig inte! Vi går igenom några av alla nyheter så att du kan förbereda dig i god tid!

Först och främst, Google Analytics 4 (GA4) är en ny typ av egendom och är inte en tvingande uppdatering till befintliga egendomar. Än har inget slutdatum för när de gamla egendomarna uppdateras eller stängs kommunicerats från Google, så ni kan fortsätta jobba på som vanligt ett bra tag till. Dock är alla nya egendomar som skapas av typen GA4 (tidigare hette den App+Web) helt uppdaterade.

Vi lär oss fortfarande den nya egendomen, men har valt att plocka ut några av de mest uppenbara ändringarna. Allt är kanske inte till det bättre.

Realtids-rapporten är vansinnigt snygg, även om kartans värde kan ifrågasättas.

Realtids-rapporten är vansinnigt snygg, även om kartans värde kan ifrågasättas.

Implementering

Precis som tidigare för App+Web-egendomar kan GA4 hämta in data både från mobilappar och webbplatser. Vid valet av Web kan en välja att implementera med ”kod” eller med Google Tag Manager. I Google Tag Manager (GTM) finns det en helt ny tagg tillgänglig för GA4-implementeringen.

En liten nyhet är att egendoms-ID numera börjar med G (tex G-PVF3KCTVZF) istället för UA. UA var en hommage till Urchin – bolaget som Google köpte för att skapa Google Analytics. Länge leve Urchin.

Den stora nyheten här är dock auto-taggning, eller som Google kallar det Förbättrad mätning (Enhanced measurement). Om ni väljer att aktivera det kommer Google (försöka?) att automatiskt spåra:

  • Sidvisningar
  • Skroll
  • Utgående länkar
  • Internsök
  • Video-interaktioner
  • Filnedladdningar
Enhanced measurement är ett välkommet tillägg till Google Analytics. Om det fungerar..

Enhanced measurement är ett välkommet tillägg till Google Analytics. Om det fungerar..

Internsöken påminner om tidigare inställning och kräver frågeparametrar (query parameters), men har fördefinierat vissa vanliga nycklar som q, search eller keyword. Använder ni någon annan parameter måste det justeras.

First look

Innan vi lämnar admin-delen och slänger oss in i rapporterna finns det en stor förändring kvar att adressera. Det finns inga vyer!

Låt det sjunka in. Det finns. Inga. Vyer.

Där Vyerna (Views) en gång fanns ekar nu bara tomheten..

Där Vyerna (Views) en gång fanns ekar nu bara tomheten..

Tidigare har i princip all databehandling, till exempel inställningar och filter, skett i vyerna. Google har haft tydliga rekommendationer för vilka vyer som ska finnas (Rå data, test-vy och master-vy), men nu finns de alltså inte kvar alls. Var gör vi då alla inställningar? Vi kommer till det.

Få saker är sig lika i GA4. Rapporterna finns fortfarande i vänstermenyn, men där slutar nästan alla likheter. Rent visuellt har allting anpassats till den Google-look vi redan vant oss vid från ”Hem”-rapporten i gamla GA-versioner, men också från Google Search Console och Google Ads. Snyggt, om du frågar mig!

I vänstermenyn hade vi förr våra olika typer av rapporter; Real-time, Audience, Acqusition, Behaviour, Conversions. Men i GA4 är det uppdelat i Avdelningar och rapporterna heter Acqusition, Engagement, Monetisation, Retention, Demographics, Tech, Conversions, All events och Analysis. Några känner vi igen och kan misstänka vad de är, men några är helt nya och okända.

Nya spännande (och skrämmande) rapporter. Klicka för större bild!

” data-lightbox-theme=”dark”>

Nya spännande (och skrämmande) rapporter. Klicka för större bild!

” data-lightbox-theme=”dark”>View fullsize

Nya spännande (och skrämmande) rapporter. Klicka för större bild!

Nya spännande (och skrämmande) rapporter. Klicka för större bild!

Nya rapporter

Låt oss titta lite närmare på rapporterna under kategorin ”Life Cycle”. De är Acquisition, Engagement, Monetisation och Retention.

Acquisition

Tack och lov börjar vi med en rapport vi känner igen. Acqusition i GA4 är väldigt lik motsvarande rapport i gamla GA. Vi kan få en översiktsrapport på var trafiken kommer ifrån, men också gå djupare i datan. Google har valt att dela upp ”User acquisition” och ”Traffic acquisition” där den avgörande skillnaden är att vi kollar på nya användare (Users) eller all trafik (Sessions) som kommer till vår sajt.

Engagement

Den här rapporten samlar gamla hederliga sidvisningar med händelser. Intressant nog är ordningen ”Händelser” (Events) och sen ”Sidvisningar” (Pages and screens). Det är inte sorterat i bokstavsordning, utan snarare i en prio-ordning. Händelser anses vara viktigare än sidvisningar. Helt rätt, om du frågar mig!

Precis som för Acquisition är utssendet och grupperingen av dimensioner och mätvärden nytt i GA4, men datan som presenteras känner vi igen. Det som finns i Engagement-rapporten idag fanns förr i Behaviour.

Monetisation

En helt ny typ av rapport och ett namn som inte är sådär lätt att luska ut på förhand. Den handlar om pengar! Här landar e-commerce-datan, in-app purchases och annonsvisningar för er som har det. Vår sajt wgp.se saknar e-handel, men läskigt nog har de tidigare 5(!) e-handelsrapporterna nu blivit en. Det verkar inte heller vara något en admin kan avaktivera eller aktivera, som i tidigare versioner. Oklart också om Förbättrad E-handel fortfarande är en grej, eller om det också slagits ihop. Vi får nog lov att återkomma där. Rapporterna i Monetisation låg tidigare under Conversions.

Retention

Ett ord som är bekant för alla inom SaaS- eller app-världen, men inte lika bekant för andra. Dags att lära sig! Här finns bara en rapport (Overview), men den visar hur engagemanget och återkomsten är till er webbplats.

Det fanns en Cohort-analys för Retention under Audience i GA tidigare, men Google har valt att lyfta fram den som en helt egen rapport i GA4. Förhoppningsvis hjälper det fler att få upp ögonen för denna viktiga del!

Inställningar

Det som gör mig lite orolig inombords när jag navigerar mig runt i och bekantar mig med GA4 är hur få rapporter det finns. Bara ”Audience” hade förr över 30 fördefinierade rapporter. I GA4 finns ungefär 20 fördefinierade rapporter totalt sett.

Var är våra rapporter?!

Google har lagt till en avdelning de kallar för Analysis, där vi hittar Analysis Hub och Template Gallery. Här kan vi skapa helt egna rapporter, skapa funnels, grafer, tabeller, navigationsträd – men vi kan också utgå från ett utbud av Templates.

Jag misstänker att Googles tanke har varit att skrapa bort de rapporter som sällan använts för att göra tröskeln in i verktyget lite lägre, samtidigt som de kommer kunna erbjuda alla rapporter som funnits tidigare. Vill användarna se avhopp i ett formulär som en tratt (funnel) kan de fortfarande göra det, men måste skapa den rapporten själva.

Modigt val! Kommer det att löna sig?

Google Analytics 4 Analysis Hub.png

Vidare bjuder GA4 också på en DebugView. Det ljuder gott i mina öron att få en möjlighet att felsöka en implementering, se att data når hela vägen fram till GA, men utan att behöva påverka den faktiska datainsamlingen. Slut på felsökande i realtidsrapporten alltså!

Slutligen

Trots att GA4 är en ny, blänkande leksak lämnar den en lite bitter smak i munnen. Hur väl kommer auto-taggningen fungera, vilka gamla rapporter kommer falla i glömska och framförallt; Var är våra vyer? Ska vi sluta göra filter?

Många gamla sanningar måste omvärderas med GA4. Tack och lov finns det tid för det! Ni måste inte byta över, och innan ni gör det, gå åtminstone Googles kurs för GA4. Vi har redan startat upp med att utbilda vår personal för att möta era behov, när ni behöver oss!