WGP
Web Guide Partner
2019_2webb.jpg

Om oss

Din lönsamma digitala marknadsföringsbyrå

 

Om oss

WGP hjälper ledande företag och varumärken att accelerera tillväxt och konkurrenskraft genom att erbjuda konsulter med expertis inom säljdrivande digital marknadsföring, analys och affärsutveckling.

Vårt data- och insiktsdrivna arbetssätt säkerställer ett effektivt samarbete mellan oss och våra kunder. Det leder till lönsamma resultat och gör det enkelt att följa effekten av de aktiviteter som genomförs.

Vi arbetar teambaserat och i partnerskap med våra kunder eftersom det underlättar kommunikation, engagemang och kunskapsöverföring.

Vi är 32 konsulter med kontor i Stockholm och Malmö.

Certifieringar

Web Guide Partner är en Premier Google Partner och en Bing Select Partner

Vår teknik

Vi använder de mest moderna och marknadsledande verktygen som hjälp för att effektivisera vårt arbete. Vi har också ett antal egenutvecklade tekniska verktyg som erbjuder unika analys och insiktsmöjligheter. Tillsammans erbjuder verktygen oss möjligheten att utvärdera och jämföra er och era konkurrenters online närvaro, synlighet samt styrkor och svagheter.

Vår historik

WGP var fram till 2016 en del av Highlight Media Group Ltd, som sedan 2003 drivit upp ett flertal helägda vertikaler till världsledande positioner inom gambling, finans och web hosting. Utifrån den framgången och kompetensen som byggdes upp under den perioden har WGP på senare år riktat om sig mot externa kunder, och jobbar med en hög ambitionsnivå mot målet att få marknadens mest nöjda kunder.

 
johan-mossberg.jpg

JOHAN MOSSBERG

VD

Kontakta mig gärna för mer information.
Telefon: 070-699 00 00
Mejl: johan.mossberg@wgp.se