Så arbetar du framgångsrikt med din SEO-byrå!

22 juni, 2020

WGP:s kunskapsmånad fortsätter! Sandra Mellqvist, senior SEO-konsult, bjöd in till vårt tredje webbinarium: Så arbetar du framgångsrikt med din SEO-byrå! Genom sina år som konsult har Sandra fått en bra bild av vad som skapar framgångsrika samarbeten med kunder. Hon hade tre huvudsakliga råd som vi sammanfattar åt er här.

Kunskapsöverföring

När vi går in i ett nytt samarbete inleder vi ofta med en nulägesanalys av webbplatsen för att se hur den är optimerad. Därefter arbetar vi med utbildning för att öka kundens kunskaper inom SEO. Här är det viktigt att alla som på något sätt kan bidra till SEO utbildas. Till exempel:

  • Skribenter: Innehållsoptimering

  • Utvecklare: Teknisk SEO

  • Marknad/PR: Länkars betydelse

  • Sälj: Lead generation

Under samarbetets gång arbetar vi löpande med kunskapsöverföring. Det kan röra sig om olika utbildningssessioner eller sammanställning av ordlistor och guider inom SEO. För att underlätta kunskapsöverföringen har vi ofta våra konsulter på plats hos kunderna. Då kan kunden enkelt ställa frågor som dyker upp och konsulten kan direkt snappa upp diskussioner eller problem.

Mål & KPI:er

När mål och KPI:er ska sättas är det viktigt att ta fram mål som ger effekt på affären. En bra modell för att sätta mål och KPI:er är SMART: Specific, Measureable, Achieveable, Realistic, Timeframed.

När det är dags att följa upp på resultatet, gör det tillsammans. Undvik att byrån skickar en PDF med rapporten som ni sedan inte vet hur ni ska tolka. Boka in ett möte där ni tillsammans går igenom resultaten. Vad de innebär och hur vi ska gå vidare. Se också till att alla berörda parter tar del av rapporten.

Lyft SEO ur SILOn

SEO är inte bara en marknadsföringskanal utan involverar många affärsområden i verksamheten. Olika typer av hinder och flaskhalsar internt måste åtgärdas direkt för att undvika misstag eller dubbelarbete.

Marknadsföringskanal.png

Det är också viktigt att tidigt börja med sitt SEO-arbete. Så fort man har en webbplats ska man börja med SEO. För många är nämligen den organiska trafiken den viktigaste kanalen, så om SEO inte finns med tidigt finns risk att man tappar viktig trafik i olika projekt. Nedan är ett exempel på vad som kan hända i samband med en migrering av en webbplats där man tänkte: ”SEO, det tar vi sen”. Att hämta hem ett sådant tapp tar både tid och kostar mycket pengar.

Skräckexempel.png

Sammanfattning

Kom ihåg följande i det fortsatta samarbetet med er SEO-byrå:

  • Tänk på kunskapsöverföringen, så rätt personer kan rätt saker
  • Sätt och använd rätt mål och KPI:er för att utvärdera arbetet
  • Involvera alla berörda delar av organisationen i SEO-arbetet

Tack till alla som kom och lyssnade på Sandras webbinarium!