Så driver du tillväxt som marknadschef

11 februari, 2021

Vår VD, Johan Mossberg, höll den tredje december ett webbinarium om hur du som marknadschef kan driva tillväxt och jobba på ett modernt, digitalt och mätbart sätt. Johan delade med sig av verkliga case och bjöd på både utmaningar och lösningsförslag. Här kan du läsa hans sammanfattning av webbinariet nedan och ta del av de viktigaste tipsen.

Du har fått ytterligare ett ansvar som marknadschef: du ska driva tillväxt! Det innebär att du ska visa att marknadsföringen bidrar till ökade intäkter, månad för månad. Många marknadschefer säger ja till utmaningen men känner sedan att det är svårt att leva upp till de förväntningar som ledningsgrupp och VD har.

Det som gör det svårt för många att lyckas är tre saker:

Motstånd mot ”nya” mål 

Många marknadschefer är ovana vid att definiera intäktsmål och sedan delegera dem till sina medarbetare. Många har arbetat med projektmål och mer strategiska mål kopplat till varumärket, men nu förändras dessa och blir mer taktiska och mätbara. Detta är också något nytt för många på marknadsavdelningen, så de nya målen känns främmande och möts av motstånd.

Bristande kunskap 

Många marknadschefer känner att det inte finns tillräckligt med ”rätt” kunskap på den egna avdelningen för att klara av de nya förväntningarna. Medarbetarna kan inte:

  • Analysera data, få insikt och agera snabbt
  • Optimera den digitala marknadsföringen och mediemixen
  • Optimera säljkanal, erbjudande och val av målgrupp

Traditionellt och långsamt arbetssätt 

Många marknadsavdelningar arbetar i projektform och lanserar stora kampanjer som får löpa på till slutet innan en analys av resultaten genomförs. Då går det inte att snabbt optimera för bättre resultat, så stora summor riskerar att spenderas på kampanjer som inte ger det man hoppas på. Detta traditionella och långsamma arbetssätt gör det omöjligt att nå de förväntade intäktsmålen till en rimlig kostnad.

Om du som marknadschef inte visar de resultat som förväntas riskerar du att någon annan ledare på ditt företag får ansvaret istället. Låt det inte det hända! Ta dig an utmaningen och se till att du lyckas. Alla marknadschefer kan driva intäkter på ett effektivt sätt.

En berättelse från verkligheten 

För ett par år sedan träffade jag Mikael, som precis fått sina mål som nybliven marknadschef. Hans chef sade att det viktigaste målet Mikael nu hade var att nå de beslutade intäktsmålen. Inget annat!

Mikael var dock osäker på hur kan skulle göra för att nå målen och kontaktade oss på Web Guide Partner.

Så hjälpte vi marknadschefen Mikael att lyckas!

Utifrån en nulägesanalys där vi genomförde intervjuer och undersökningar tog vi fram följande handlingsplan.

Vi definierade mål och skrev ambitionskontrakt 

Målen var mycket tydliga för Mikael, men för att lyckas nå dem behövde han ta hjälp från alla på sin avdelning. Vi startade med att kommunicera vilka resultat som förväntades och hur de skulle delegeras till alla medarbetare.

Målen månad för månad enligt bild:

Bild 1 Mål 2020.jpg

När det var klart tog vi fram ambitionskontrakt som signerades av alla medarbetare. Det skapade tydlighet och ägarskapet av målen. I dessa kontrakt beskrev vi även:

Bild 2 Ambitionskontrakt.jpg

Vi visade hur alla medarbetare kunde följa utfallet av sitt arbete 

För att alla medarbetare skulle kunna följa resultatet av allt jobb visade vi hur de kunde hitta rätt information i Google Analytics. Vi tog även fram en enkel dashboard med de viktigaste nyckeltalen men efter en tid var det få som använd den. Den avvecklades och fokuserade på att alla skulle kunna använda Google Analytics i sitt löpande arbete.    

Vi ökade alla medarbetares kunskap om optimering 

För att underlätta allas arbete tog vi fram en skräddarsydd utbildning på 5 halvdagar som ökade kunskapen om hur man kan analysera data, få insikter och agera snabbt inom olika områden. I utbildningen deltog medarbetare från Marknad, Sälj, Produkt samt Ekonomi.

Rubrikerna på halvdagarna var:

  • Så analyserar du data, får insikter och agerar snabbt
  • Så optimerar du val av målgrupp för att nå bättre resultat
  • Så optimerar du marknadsföringen för bättre resultat
  • Så optimerar du säljkanalen för bättre resultat
  • Så optimerar du erbjudandet för bättre resultat

Vi införde ett data- och insiktsdrivet arbetssätt 

När utbildningen var genomförd ville alla medarbetare använda sina nya kunskaper för att nå ännu bättre resultat. För att underlätta detta, samt även samarbetet mellan de olika avdelningarna, införde vi ett data- och insiktsdrivet arbetssätt.

Bild 3.png

Som en del av arbetssättet bokade samma deltagare som gått utbildningen in ett möte varje månad. Dessa möten tyckte många var de bästa varje månad, eftersom de då fick se resultatet av sitt jobb och vilka steg som skulle tas härnäst.

Inför dessa möten tog vi fram en enkel månadsrapport med resultat, insikter, föreslagna actions och en prognos för kommande månad. Denna rapport användes även av Mikael, i hans egen rapportering.

Bild 4 rapport.jpg

Resultatet av vårt samarbete! 

Redan efter ett par månader kunde Mikael se tydliga resultat av vårt samarbete. Han visste inte enbart hur han skulle nå årsmålet, utan kunde också ge prognoser och ”eska” budget utifrån den data han fick. Mikaels självförtroende steg och han kände att både VD och ledningsgruppen gav honom sitt fulla förtroende. Lysande resultat och stora steg framåt för en ny marknadschef!

Bild 5 resultat.jpg


Några av våra andra nöjda kunder 

Tillsammans med Johan ökade vi antalet konverteringar med +30%, utan ökad budget.

– Sofia Bernett, Marknadschef Lernia

WGP och Johan har hjälpt mina medarbetare till fina resultat genom att öka vår digitala kunskap och införa ett insiktsdrivet arbetssätt.

– Maria Höglund, Chef Marknad och kundupplevelse,

Genom att öka vår kunskap inom digital marknadsföringskunskap har WGP hjälpt oss att förbättra våra insamlingsresultat

Carin Blicke Rehle, Marknadschef Hjärt-Lungfonden

Nu har du ett beslut att fatta! 

Fortsätter du och ditt team som ni gör idag så kommer ni troligen att nå ungefär samma resultat som tidigare. Men om du vill att något annat ska hända och att dina medarbetare ska nå resultat ni inte trodde var möjligt. Då ska du kontakta mig!

I vårt möte kommer jag att beskriva hur vi kan hjälpa just dig att driva tillväxt och nå tuffa mål. Du avgör sedan om det är intressant att ta hjälp av oss.

Ta chansen, boka ett möte och gör skillnad redan idag!

Maila mig på johan.mossberg@wgp.se så bokar vi in en tid.