Så kan du göra mer omfattande analyser med hjälp av ChatGPT

20 maj, 2024

Med framsteg inom artificiell intelligens har nya möjligheter öppnats när det kommer till analyser som ligger bortom våra vanliga rapporteringsverktyg. Genom att kombinera olika datakällor och analysera rörliga variabler, kan ChatGPT hjälpa till att identifiera underliggande trender och ge insikter som annars skulle kunna missas. Vi kommer att visa konkreta exempel på hur ChatGPT kan hjälpa dig att se bortom siffrorna och hitta de verkliga insikterna som kan förbättra dina marknadsföringsinsatser. 

Detta blogginlägg är en sammanfattning på det webinar vi på WGP arrangerade den 11:e april 2024. En inspelning av webinariet återfinns längre ner på denna sidan.

Det fina med digital marknadsföring är att vi kan få ut siffror och statistik som ger oss insikter om hur saker och ting presterar. Varje plattform och annonsverktyg kan tillhanda ge oss fina grafer som hjälper oss att förstå när det skett skiftningar och sedan kan vi som marknadsförare härleda detta tillbaka till olika initiativ som vi tagit. Men ibland uppkommer det situationer då det skett skiftningar i våra resultat som påverkats av orsaker som ligger bortom det vi själva kan påverka. Och våra digitala rapporteringsverktyg kan bara konstatera, och rapportera, på den data som den får in. Vilket gör att vi som marknadsförare får gå på vår magkänsla och konstatera att ”Skiftningen beror troligtvis på…”

Exempel:

Du jobbar med SEO på en E-handel och har gjort ett fantastiskt arbete med att förbättra ditt företags rankingpositioner – trots detta så sjunker era visningar i sökresultatet. En, av många, anledningar till detta kan vara att din målgrupp har mindre pengar att röra sig med än vanligt. Eller att ni säljer sommarskor och plötsligt blåser det in kallare vindar under några veckor i juni.

Google Search Console kan bara konstatera och rapportera att ni tappat i visningar – men inte varför.

Din magkänsla säger att folk kanske är mindre köpbenägna på grund av externa faktorer, men hur kan du bevisa detta?

Kombinera datakällor i ChatGPT

Det är inte bara dina digitala verktyg som samlar in och förpackar information och data. Hela internet är fullt av olika organisationer och företag som arbetar med datainsamling och statistik – och som gärna delar med sig av den. 

Om vi tar exemplet med att du tror att det minskade intresset beror på väder och vind så kan du leta dig in till SMHI:s hemsida som har en matig databas där du kan plocka ut din önskade information i en csv-fil. Du kan sedan ta ut en CSV-fil ifrån till exempel Google Search Console och ladda upp dessa två i ChatGPT (förutsatt att du har ChatGPT4).  

Med rätt instruktioner kan sedan den generativa AI:n kombinera dina båda filer med data för att se om det finns någon korrelation mellan vädret och det minskade intresset i det organiska söket. Du kan till och med be den rita upp allt i en graf åt dig så att du får det visuellt framför dig. 

Analysera rörliga variabler med ChatGPT

Ett annat problem vi som digitala marknadsförare kan ställas inför är om du ska rapportera, eller analysera, olika perioder där det finns rörliga variabler.  

Exempel: 

Du vill se om du säljer mer eller mindre kring löning och du vill göra en analys över ett antal månader. Själva analysen i sig är inte speciellt avancerad, men då lönen kan betalas ut olika datum vid olika månader (beroende av vilken dag den 25:e infaller och om det är på en helg eller röd dag) så gör det att vi står inför en analys med rörliga, och inte statiska, variabler.  

Vi kan via våra digitala verktyg och datablad manuellt gå in och göra dessa korrigeringar när vi tittar på respektive månad. Eller så kan vi be ChatGPT att göra det åt oss. 

ChatGPT förstår nämligen att lönen betalas ut olika datum vid olika månader och med den insikten kan vi enkelt ladda upp en csv-fil med vår kampanjdata och be den göra analysen åt oss. 

Låt ChatGPT göra dem monotona analyserna

Det är viktigt att påpeka att du inte bör se ChatGPT som den allvetande spegeln i Snövit där du ställer en fråga och sedan får tillbaka ett svar och så är allt klart.  Se det i stället som att du ser dig själv spegeln, och att du i själva verket chattar och samtalar med dig själv. Alla analyser som du ber ChatGPT att göra, bör du själv även kunna göra manuellt. Det är på dina instruktioner som AI:t kommer att göra analyserna.  

ChatGPT är fantastiskt på att göra stora och monotona analyser väldigt snabbt, men om du inte kan tolka svaren och analyserna som du får, kan du inte heller veta om de stämmer till 100 procent. Och om du inte kan lita på datan i dina analyser så fallerar det hela. 

Se även till att du är en den kreativa parten när du funderar ut externa källor som kan bekräfta, eller förkasta, din magkänsla. Förse sedan ChatGPT med rätt data och var noga med hur du sätter upp ramverket som den ska verka i när du skriver din prompt. 

Göra analyser på mjuka värden

Fram till nu har vi bara pratat om att göra analyser baserat på data och siffror. Men vi kan även göra analyser på mjuka värden. Som marknadsförare har vi alla hört, och tagit till oss, om olika köpresor, marknadsmodeller och teorier. Dessa har vi sedan applicerat på material som vi tagit fram. Vi som människor kan läsa om en text är skriven utifrån ett inifrån-ut, eller utifrån-in- perspektiv. Men det blir svårt för ett annonsverktyg eller en dashboard att göra den tolkningen då de bara kan se statiska siffror. ChatGPT har dock läst in allt material som finns på internet, och de innefattar även olika marknadsmodeller och teorier. 

Vi kan därför be ChatGPT att göra den mänskliga tolkningen av att förstå en marknadsmodell/teori och sedan läsa igenom en mängd texter för att analysera vilka som fungerat bäst (sett till den utvalda marknadsmodellen eller teorin som vi utgått ifrån)

Se exempel ifrån vårt Webinar

Detta blogginlägg är baserat på ett webinar som vi på WGP arrangerade den 11 april 2024. I spelaren nedan kan du se hela webinariet och höra mina resonemang kring de olika delarna och även hur jag gick till väga.  

Det viktigaste är att vara kreativ och nyfiken! Ta den där extra tiden för att hitta externa källor som kan bekräfta, eller förkasta, din magkänsla.