Så lyckas ni med Google Ads 2024

16 april, 2024

Digital marknadsföring utvecklas ständigt utefter nya lagar, direktiv och globala trender. Den 7e mars höll Frida Schubert, Head of Paid Channels på WGP, ett webbinarium om hur du på bästa sätt lyckas med Google Ads 2024. Under webinariet gick Frida igenom de vanligaste orsakerna till sviktande lönsamhet och hur du kan fortsätta jobba med målgruppsinriktning och mäta kampanjresultat i en cookie-lös värld. Strategierna kan appliceras på både e-handel och b2b.  

 

Denna text är en sammanfattning av webbinariet nedan.

Vilka kampanjtyper inom Google Ads bör ni satsa på?

Inom Googles olika plattformar finns det ett antal olika möjligheter när det kommer till annonsering. Nedan tipsar vi om de mest relevanta kampanjtyperna för att driva konvertering till era plattformar under 2024:

 • Performance max
  Performance-max är en kampanjtyp som fokuserar på mål och ger strategiska annonsörer möjlighet att effektivt utnyttja hela sitt Google
  Ads-annonsutrymme. Detta är ett komplement till traditionella sökkampanjer som möjliggör målinriktad marknadsföring över samtliga Google-plattformar. Algoritmer ser till att det blir ett bra samspel mellan kanalerna för bäst resultat.
 • Demand Gen
  Demand Gen-kampanjer ger bra produktkännedom och skapar behov som kan optimeras mot trafik eller konvertering. Kampanjtypen skapar engagemang från en bred publik på Youtube, Shorts, Discover och Gmail. Demand Gen-kampanjer är perfekt för annonsörer som vill visa visuellt tilltalande annonser på Googles mest effektiva plattformar.
 • Search
  De textbaserade sök-kampanjer är de mest klassiska annonserna inom Googles-plattformar och presterar fortsatt väldigt bra. Dessa används för att ta kontroll över vilka sökord ni köper, och som sedan syns i Googles sökresultat. I detta format kan ni styra över exakt vilka sökord ni syns på.

Kampanjstrategier att satsa på

För att ge er rätt förutsättningar att lyckas med Google Ads krävs en nulägesanalys av företagets övergripande mål och vision. Utefter det scenario företaget befinner sig i kan olika strategier appliceras.

Är företagets mål att växa men begränsas ni av en snäv budget?

Ett aktuellt nyckelkoncept är “investera mer för att tjäna mer”. Ett tips är att frångå den fasta budgeten och istället sätta en flytande budget där budgeten justeras utifrån annonsernas prestation.

Har ni lönsamma kampanjer men ändå svårt att växa?

En lönsam strategi är att gå bredare. Google pushar för att använda breda sökord och söktermer. Med hjälp av dessa når du en bredare matchningstyp. AI har förbättrat sökresultaten till att nå relevanta resultat trots breda söktermer.

Tips för att expandera räckvidden: 

 • Rikta er mot nya kunder baserat på Googles datainsikter om vilka kunder som är befintliga jämfört med nya  
 • Sänk ROAS-mål för att tillåta mer trafik och öka upp volymerna 
 • Ta bort eventuella targets för att bredda målgruppen
   

För att öka behovet och varumärkeskännedomen rekommenderar vi att testa Display eller videoannonsering genom till exempel Googles kampanjformat Demand Gen, Display eller Social media-annonsering med syfte att nå en bredare målgrupp.

Är målet att optimera och öka lönsamhet?

Då kan ni gynnas av att se över och omstrukturera olönsamma kampanjer. Detta kan göras genom att konsolidera kampanjer, se över kampanjens struktur och allokera om er budget för att säkerställa att ni lägger budgeten där det är mest lönsamt.

Tips för att förbättra optimeringen: 

 • Se över spårningen och undersök ifall tillräcklig mängd data finns 
 • Titta på mikrokonverteringar för att algoritmen ska prestera på bästa sätt 
 • Specificera targets för att nå en riktad målgrupp och öka lönsamheten   
 • Se över och begränsa sökord så att företaget endast blir synligt under relevanta sökord. Rensa sådant som är irrelevant för varumärket

Hur utvärderar ni era kampanjer på bästa sätt?

Har ni lägre försäljning eller färre leads?

1. Gäller det alla kanaler eller bara Google Ads? – utvärdera ifall det rör sig om yttre omvärldspåverkan, exempelvis säsongstrend eller dylikt
 
2. Visningsandelar – är försäljningen lägre via Google Ads kan ni titta på visningsandelar. Dessa visar procentuellt hur mycket din annons syns jämfört med hur mycket den skulle kunna visas. Se över KPI:n search impression share i Google Ads. Där kan ni utläsa ifall synligheten har minskat sedan föregående period och varför. Tappar ni visningar på grund av budget eller ranking kan olika åtgärder vidtas
 
3. Se över budstrategier – har ni satt för höga mål kan det begränsa trafiken. Mindre trafik kan vara en orsak till minskad försäljning
 
4. Har söktrenden efterfrågat eller minskat – se över i Google trends eller Google Keyword Tool om efterfrågan på produkterna har minskat


5. Autogenererade tillgångar – Googles automatiserade funktioner förbättrar annonserna, vilket kan påverka dess utseende. Om resultatet inte blir bra kan det påverka CTR negativt. Säkerställ så att funktionerna inte är automatiskt applicerade om ni ej önskar det.

Upplever ni högre klickpriser?


1. Bryt ner på sökord
snivå – utred ifall det är ett specifikt ord som bidrar till högre klickpriser eller om högre priser syns överallt
 
 
2. Se över quality scorequality score är Googles sätt att poängsätta sökord. Är ert quality score lågt kan ni behöva vidta åtgärder för att förbättra det 
 
3. Kolla söktermer – har ni högt quality score kan det höga klickpriset bero på breda sökord. Kolla ifall något är irrelevant 
 
4. Högre CPC är inte allitd negativt – har ni högre CPC men bättre ROAS? Det kan kompensera de höga klickpriserna och bidra till att företaget når mer relevant trafik

Upplever ni lägre lönsamhet och högre kostnad per lead?


1. Bryt ner på kampanjnivå – kolla vilken kampanj som mest påverkar resultatet
 
 
2. Se över budstrategin – den kan behöva justeras. Sätt hårdare krav på budstrategin för att den ska nå lönsamheten 
 
3. Mät och jämför – se över vad som presterade bra föregående år 
 
4. Se över produktutbudet – ifall någon produkt som var storsäljare förut inte längre finns kvar påverkas lönsamheten 
 
5. Se över prishöjning – höjda fraktpriser eller dylikt kan ha stor påverkan för lönsamheten

Hur mäts framgång i en cookie-lös värld?

Cookie-döden är nära! De flesta webbplatser har redan tagit bort cookies, och fler är på väg. Hur ska vi kunna mäta resultatet av våra kampanjer och nå rätt målgrupp när tredjepartcookies försvinner?
 

 • AI ger oss nya möjligheter – genom AI kan vi utläsa mönster och modellera data. Detta genom Google Consent Mode.
   
 • Förstapartsdata är viktigare än någonsin – delge plattformen med kunddata, såsom mejladresser och dylikt
   
 • Kontextuell targeting blir mer relevant – baserat på kundens kontextinnehåll kommer rätt kundgrupp att engagera sig med innehållet vilket skickar signaler tillbaka till annonsverktyget. Dessa signaler tolkas sedan så att annonsverktyget kan hitta flera liknande kunder.
   
 • Sökteman – datasignaler används för att nå rätt målgrupp genom att rikta kampanjen mot grupper med ett specifikt sökbeteende 

GDPR, cookielös framtid och mindre data… Vi rekommenderar:

 • Server side tracking – flyttar spårningen från användarens webbläsare till en extern server. Sidan kan samla in och behandla användardata på ett sätt som är mindre beroende av cookies. Detta ger mer kontroll över vilken data man väljer att skicka till plattformen
   
 • Google consent mode version 2 – är för närvarande krav utefter nya direktiv inom digital marketing act. Genom detta anpassas hur Google-taggarna beter sig baserat på användarens samtycke. Det tillåts viss datainsamling och bearbetning även när användare inte samtycker till cookies, vilket kan hjälpa till att bibehålla en viss nivå av mätbarhet. Detta påverkar även konverteringsspårningen
   
 • Enhanced conversions – kompletterar befintliga konverteringstaggar genom att skicka krypterad första parts-konverteringsdata från din webbplats till Google på ett sätt som är säkert för integriteten
   
 • Cookie consent banner – säkerställ att er cookie consent banner är laglig och korrekt. Många skickar data utan samtycke av misstag. Det är viktigt att inte skicka data utan samtycke.
   

Med hjälp av rätt kampanjtyper, genomtänkta strategier, kontinuerlig optimering tillsammans med AI, samt rätt förutsättningar för mätning och targeting kan ni lyckas med Google ads och maximera er avkastning 2024. 

Behöver ni hjälp med Google Ads?

Om ni vill prata vidare hur ni kan arbeta mer effektivt med Google ads så hör gärna av er till oss på WGP så kan vi prata vidare.