Så ökar du effekten i era sociala kanaler

9 december, 2021

Den 18 november arrangerades årets sista Webinar by WGP då Jenny Dettervik, Head of Social på WGP, gav oss värdefulla tips på hur vi kan öka effekten i våra sociala kanaler, samt vikten av att väva in de sociala kanalerna, som en del av företagets marknadsföringsstrategi. Artikeln är en sammanfattning av webinaret nedan.

Nulägesanalys 

En nulägesanalys är viktigt och något man alltid bör börja med. Det man gör är att undersöka hur de sociala kanalerna funkar i dagsläget på ett så djupgående och strukturerat sätt som möjligt. Med andra ord: En hälsokontroll på hur företagets sociala kanaler mår och fungerar.

Delar som är viktiga att titta på är:

  • Vad det finns för innehåll på respektive kanal?
  • Engagemanget från följare.
  • Om det finns en röd tråd.
  • Hur kundresan ser ut.
  • Målgrupper.
  • Hur konkurrenter jobbar med sina kanaler.

En nulägesanalys är väldigt värdefullt för företag och något som man alltid kan falla tillbaka på. I det kontinuerliga arbetet är det bra att blicka tillbaka på den med jämna mellanrum för att påminna sig själv om varför man gör som man gör. Det kan även ge nya infallsvinklar i de ägda kanalerna.

Fem viktiga punkter för att öka effekten 

När man känner att man fått en klar bild och nulägesanalysen är tydlig, kan man börja titta på fem punker för att öka effekten i de sociala kanalerna.

1. Strategi

Det första man behöver göra är att kontrollera om det finns en social media-strategi. Det kan se väldigt olika ut i olika företag. Vissa bolag “föds ur” sociala medier och där är det en självklarhet att strategin har en betydande del av bolaget.

 I många fall så har man puttat sociala medier åt sidan och låter dessa bli lidande. Om så är fallet behöver man tänka om. Får de sociala kanaler inte lov att vara en del av strategin, mister man en del av den röda tråden i kommunikationen mellan företaget och följare/kunder/leads.

 För sociala medier, precis som andra kanaler,  handlar det om att på ett eller annat sätt hjälpa företaget att nå sina mål. Se det som ett kommunicerings-verktyg till både befintliga och potentiella kunder.

2. Syfte

 I ett strategiarbete är det också viktigt att förstå och klargöra vilka kanaler man valt och varför man valt att jobba med dom. Det kan vara olika anledningar beroende på hur målgruppen ser ut. Till exempel kan det handla om att man vill öka kännedom, skapa förtroende, rekrytera eller hjälpa kunder. Fundera på vad respektive kanal kan bidra med för att på företagets mål.

För att kunna svara på frågan är det viktigt att man definierar sin målgrupp. Vilka är de människor vi vill nå, och vilka kanaler är aktuellt för dem? Vad har målgruppen för beteende på dessa kanaler, när är dom där och hur ofta, vad gör dom på kanalerna?

Generellt använder personer sociala medier för att interagera med vänner och familj, men också för att få inspiration, kunskap och underhållning. Man som företag måste titta på vart i användarnas flöde man kan passa in utan att vara ett jobbigt avbrott i deras scrollande.

3. Mål, KPI, och uppföljning 

När strategin är på plats och det finns ett tydligt syfte för respektive kanal, behöver man se över bolagets mål och KPI:er. Finns det tydliga mål och KPI:er (Key performance indicator), kan vi enkelt följa upp de aktiviteter som genomförs/genomförts. Det som mäts ska vara en indikator på om man är på rätt väg eller om något behöver justeras.

Något som är viktigt att tänka på, är att sätta upp mål och KPI:er i olika lager/nivåer. De som jobbar aktivt med sociala medier behöver titta på KPI:er på en djupare nivå för att kunna mäta och följa upp det dagliga arbetet. Det kan till exempel vara engagemangsgrad eller antal följare. Ledningsgruppen vill se KPI:er på ett mer övergripande plan, som till exempel om de aktiviteter som görs på sociala kanaler hjälper till att uppfylla företagets affärsmål.

4. Innehåll 

När strategi, syfte, mål och KPI:er är på plats, är nästa steg att skapa anpassat och relevant innehåll. Här gäller det att man förstår och har koll på sin målgrupp. Försök skapa en tydlig bild om varför de hänger på respektive kanal och hur ni som företag kan bidra med en relevant upplevelse för dom.

Försök se det från ett utifrån-och-in-tänk, inte tvärt om. Fundera på vad företaget sitter på för kunskap, information eller underhållning som ni kan dela med er av för att skapa ett värde för målgruppen.

Någonting som är viktigt är att det finns en tydlig röd tråd av en gemensam tone of voice. Finns det tydliga brandlines bör innehållet på sociala kanaler följa dessa, då det skapar en igenkänning hos människor.

5.   Mandat och ansvar 

Involvera de personer i företaget som har ansvar över områden som kan vara behjälpliga för att kunna utföra arbetet för att nå målen. Finns det personer i företaget som sitter på en viss typ av kompetens som till exempel analys eller innehållsskapande är det med stor fördel att ta med dom i processen. Det underlättar för den ansvarige inom sociala medier om denna har mandat nog att låna tid från andra kollegor. Har den ansvarige inte mandat att ta beslut om inköp av tredjepartsverktyg eller inhyrning av resurser, bör personen med mer mandat vara involverad också. Allt för att underlätta och effektivisera arbetsprocessen.

Avslutning

Kom ihåg att fördelarna med sociala medier är att de är just det, sociala. Allt för ofta glöms det här bort och arbetet tycks vara klart när inlägget är postat. Det är ju här själva interaktionen börjar!

Ta tillvara på möjligheterna av att interagera med era följare, på så sätt lär man känna målgruppen, vad som sägs om företaget och vilka delar av innehållet som uppskattas och inte. Följare förväntar sig att företag svara på frågor och funderingar i sociala kanaler, se till att det finns tid och resurser till att svara på kommentarer.

Sammanfattningsvis, för att lyckas med sociala medier krävs det att olika kunskapsområden samarbetar. Ha strategi, syfte och KPI:er/mål på plats, samt involvera rätt kompetens i företaget för att effektivisera och optimera arbetet.