Så omvandlar du data till insikter

18 april, 2021

“Insiktsdrivet beslutsfattande är att fatta affärsbeslut utifrån fakta såsom mätvärde och data, vilket är linjerade med dina KPI:er, målsättningar och strategiska initiativ.”

Den 15 April 2021 höll Nils Setterwall, Managing Consultant på WGP ett webbinarium där han pratade om insiktsdrivet beslutsfattande, och hur viktigt det är för företag att fatta affärsbeslut utifrån data och inte magkänsla. Här kan du ta del av en sammanfattning om hans webbinarium nedan.

Daniel Kahneman, en nobelpristagare i ekonomi, har en teori där tänkande och beslutsfattande sker i två system. Ett system där man fattar snabba beslut som är instinktiva och känslobaserade. Det är i system 1 man fattar beslut som Tacka ja till en lunch eller svarar på ett mejl.

I det andra systemet är man mer eftertänksam, med logiska termer och överväganden. I system 2 hittar vi källan till insiktsdrivet beslutsfattande.

Kruxet med den andra systemet är att det inte finns en automatisk på-knapp utan vi måste själva hitta den. Vi behöver hitta verktyg som är individanpassade att fylla verktygslådan med.

3 stegs-modellen

Ett sätt att fylla verktygslådan på är att använda sig av 3 stegs-modellen.

Steg 1

Hur går det (för företaget) just nu – För att få svar på frågan behövs ett mål eller någon typ av jämförbart tal. Definiera vad som är viktigast i relation till ert ansvar och strategi. Det är viktigt att svaret är tydligt och lättillgängligt för alla som det berör. Använd en dashboard med automatisk uppdatering, i den definierar man KPI:er och ställ om dem till mål.

Steg 2

Analys av nuläget – Vi behöver analysera dashboarden för att förstå varför nuläget ser ut som det gör. För att få till en korrekt analys behöver vi ställa oss rätt typ av fråga. Det finns olika sätt att göra det på, men här använder vi oss av Toyota’s “5 varför-princip”. Genom att ställa sig frågan – varför – 5 gånger kan man på ett enklare sätt leda sig fram till en slutsats.

Ni ska få ett exempel:

Dashboarden visar att konverteringsfrekvensen på webbplatsen går ner:

  • Varför 1: Dåligt konverterande trafik har tillkommit
  • Varför 2: Kampanj-trafiken konverterar inte
  • Varför 3: Erbjudandet var inte linjerat på landningssidan
  • Varför 4: Marknad hade inte kommunicerat med kommunikation gällande kampanjen
  • Varför 5: Avdelningarna saknar ett gemensamt arbetssätt i kampanjplaneringen

Steg 3

Insiktsdrivet beslut – När både steg 1 & 2 är klara så är det sista steget i modellen, att fatta ett beslut. Nu är det viktigt att våga fatta beslutet och lita på den data som man har haft att tillgå. Underlaget bör vara svart-på-vitt utan några frågetecken. Finns det svårigheter att fatta beslutet utifrån den data som analyserats, finns det en risk att analysen inte är tillräckligt djupgående.

4 Viktiga saker att ta med sig

1. Investera i en dashboard

Det blir betydligt enklare att följa företagets utveckling genom en dashboard. Genom den kan man visualisera sina KPI:er, göra uppföljningar, få en nulägesrapport, se trender samt svaret på frågan – Hur går det just nu.

2. Förstå er data

En gyllene nyckel är att man måste förstå sin egen data, det vill säga; Hur den mäts, hur den rapporteras och vilka begränsningar det finns. Finns det utomstående faktorer som kan påverka resultatet?

3. Ha rätt KPI:er

Kom överens om 1-3 KPI:er och definiera dom på ett sätt som blir relevant till de mål man vill uppnå. Lägg till de KPI:er som ni anser fattas för en mer heltäckande bild, men försök att hålla antalet så få som möjligt. Utvärdera KPI:erna med jämna mellanrum.

4. Involvera rätt personer i teamet

De personer vars roller påverkar de KPI:er som följs behöver vara representerade i teamet. Saknas det personer blir det svårare att fatta beslut, det behöver därför finnas tillräckligt med mandat för att kunna fatta ett beslut och komma vidare.

Exempel:

Följer man KPI:er om försäljning behöver personer ifrån er säljavdelning tillhöra teamet. Följer man betald trafik är det högst lägligt att ha med marknadschefen.

Försök börja i en mindre skala på 3-5 personer, med olika synsätt för att få fram en diskussion. Har man total konsensus i alla diskussioner riskerar det att underminera era beslut.

Grattis – Ni är nu betydligt mer insiktsdrivna än tidigare!