Så ser du om Google Consent Mode v2 är korrekt uppsatt

20 mars, 2024, av Michael Norlund

Den sjätte mars trädde Digital Marketing Acts i kraft och stramade därmed åt ytterligare när det kommer till kraven om datainsamling. Många marknadsavdelningar har den senaste tiden jobbat med att få Google Consent Mode v2 på plats för att fortsätta kunna bedriva sin annonsering via Google ads – men hur kan man säkerställa att tekniken funkar som den ska? 

Mycket av samtalsämnena under de inledande månaderna av 2024 har varit vikta åt Google Consent Mode v2 och varför man ska ha detta på plats efter den 6:e mars. Detta för att kunna fortsätta bedriva sin Google Ads-annonsering som vanligt.  

Med intåget av Digital Markets Act (DMA) ställs nu ytterligare krav på Google när det kommer till försäkran om att webbplatsbesökare gett samtycke till att deras data samlas in eller inte. 

I december skrev vi ett längre blogginlägg på ämnet som går att läsa här, men i korta drag innebär denna förändring att: 

 • Om ni annonserar med Google Ads och önskar att fortsätta köra retargeting och bygga målgrupper med Audience-data måste ni implementera Google Consent Mode v2. 
 • Google Consent Mode v2 innebär att Google tar på sig hängslen och livrem när det kommer till datainsamling. Detta då medgivande ifrån er Cookie Management Plattform (Mer känt som: Cookiebanner) skickas direkt till Google. Detta gör att de med säkerhet vet att besökaren på er webbplats givit samtycke eller ej. 

Vad händer om jag inte har Google Consent Mode v2 på plats?

Den påverkan som ni kommer märka av här och nu är framför allt att ni inte kommer kunna bygga upp målgruppslistor eller använda er av retargeting när ni annonserar via Google ads. Du kommer inte heller kunna använda Enhanced Conversions, då detta bygger på förstapartsdata som samlas in på din webbplats.  

Google Consent Mode v2 kan även påverka konverteringsspårning

Här och nu är Google Consent Mode v2 framför allt kritiskt, och ett måste, om man annonserar med målgruppslistor eller remarketing. Google har dock antytt att det även kan komma till att bli ett krav när det kommer till konverteringsspårning inom Googles produkter.  

Google har dock varit mer sparsamma med informationen och pekat mot att det kan tänkas komma i slutet av 2024. Vi på WGP kommer att hålla ett vaksamt öga på detta och informera när vi vet mer. 

Så kan du se om Google Consent Mode v2 är på plats

Om du satt upp Google Consent Mode V2 så finns det några sätt som du kan se över om det fungerar som det ska. 

1. Titta i koden 

Du kan titta vilken request som går ifrån din webbplats till Google och parametrarna som vi letar efter heter gcs och gcd. Där gcs är för Consent Mode och gcd är för Consent Mode v2.  

Beroende på vilket samtycke/consent besökaren ger – alltså: vilket val besökaren gör i er Cookiebanner – så kommer gcs- och gcd-parametrarna komma med vissa värden 

För att undersöka detta, gör som följande: 

Gå in på din webbplats och gör ditt consent-val i din cookiebanner. 

Om du sitter i webbläsaren Google Chrome: högerklicka sedan och välj ”Inspektera”. I fönstret som öppnas upp klickar du sedan på ”Network/Nätverk” -> sök på ”gcs” i sökfältet -> klicka på ”Payload” och titta vilket värde du får vid ”gcs” och “gcd”. Värdena ska nu reflektera de val du gjorde på cookiebannern. 

Så fungerar gcs-värdena

Format för sifferkombinationen är G1xy där x representerar Google Ads (ad_storage) och y står för Google Analytics (analytics_storage) cookies. Värdena 1 och 0 används för att ange om tillstånd har beviljats eller nekats 

 • G100 = Inget consent har getts 
 • G110 = Google Ads har consent, Google Analytics har det inte 
 • G101 = Google Analytics har consent, Google Ads har det inte 
 • G111 = Både Google Ads och Analytics har consent 

Notera att “G100” endast existerar i Advanced Consent Mode. 

Så fungerar gcd-värdena

Om du implementerat Google Consent Mode v2 kommer du även kunna se gcd-parametrarna. Vilket reflekterar signalerna för ad_storage, analytics_storage, ad_user_data och ad_personalization. Detta kan ses i en sträng som består av flera delar där varje del kan ha olika värden. Det kan se ut som följande: 

&gcd=11XXX5 

”11” = ett prefix som inte förändras (eller ibland ”13”)
”5” = ett suffix som inte förändras (eller ibland ”7”) 

 

“X” Kan ha siffrorna 1, 2 eller 3 och agerar som avskiljare mellan vilket consentvärde respektive signal har fått.  

När det kommer till gcd är det mer intressant är titta på bokstäverna, och inte siffrorna, och se vad de representerar. 

 • ”p” = defaultvärdet för ”nekad” 
 • ”t” = defaultvärdet för ”beviljad” 
 • ”q”, ”m” eller ”u” = värdet för ”nekad” under en uppdatering efter användarinteraktion med CMP 
 • ”e”, ”r”, ”n” eller ”v” = värdet för ”beviljad” under en uppdatering efter användarinteraktion med CMP 
 • ”l” = samtyckesparametern är inte inställd 

När du tittar till dina gcs och gcd parameterar kan det vara bra att göra det genom att testa att göra olika val i din Cookiebanner, och inte alltid genom att acceptera alla cookies och sedan inspektera vilka värden du får in. 

2. Via Chrome-tillägg 

Om du använder dig av Googles webbläsare, Chrome, så kan du ladda ner ett tillägg (extension) vid namn ”Consent Mode Inspector”. Detta verktyg visar snabbt och smidigt vilka signaler som skickats i väg, baserat på vilket samtycke du gett. 

3. Inne i Google Analytics 4 

Om du samlar in data via GA4 kan du, inne i verktyget, se om du delar giltiga samtyckes signaler till Google genom att: 

Gå in i ”Admin” -> ”Data Streams” -> Klicka sedan på datakällan och titta under ”Consent settings”. 

Här ska både “Ads measurement consent signals actives” samt “Ads personalisation consent signals active” vara grönmarkerade. 

4. Inne i Google Ads 

Klicka på ”Tools and settings”. I dropdownmenyn väljer du sedan ”Conversions” (ligger under Measurments).  

Under ”Conversions actions” klickar du sedan på valfri konvertering. 

Nu ska ett nytt fönster ha öppnat sig, och uppe till vänster klickar du på ”Diagnostics”. 

Nu ska du kunna se statusen för din Consent Mode. 

Behöver du hjälp med att få rätt på allt?

Har du ännu inte implementerat Google Consent Mode v2, eller du har implementerat det men är osäker på om det fungerar som det ska? Kontakta oss så hjälper vi gärna till.