Så skapar du en contentkalender

17 mars, 2022

Genom att arbeta kontinuerligt med en contentkalender kommer du och ditt företag få en bättre översikt över vilket innehåll som ska produceras och var ni är i produktionsprocessen. Det kommer även göra det tydligt för er hur ert publiceringsflöde ser ut, var under året det kanske publiceras för mycket, och för lite, innehåll. Men det kommer även säkerställa vilka budskap ni väljer att sända ut och att ni är konsekventa med dessa under hela året.

Den här bloggtexten är en sammanfattning av webinariet ovan där Martin Östling, Agency Director på WGP i Malmö, går igenom tips och trix för att komma igång med en contentkalender.

Vid starten av varje år brukar det vara högsäsong när det kommer till årsplanering och detta gäller även innehållsplanering. Marknadsteamet samlas och olika kalendrar tas fram – för här ska det planeras och produceras content!

Och detta är just de viktigaste beståndsdelarna: Vi behöver en synkad marknadsavdelning och vi behöver något dokument eller vektyg för att kunna skriva ner vilket innehåll som ska produceras och publiceras. Det viktigaste är att denna planering sker löpande under året, och inte enbart under några få tillfällen.

Detta blogginlägg syftar till att ge inspiration om hur ni kan jobba löpande med er contentplanering för att säkerställa en kontinuerlig contentpublicering över hela året som håller en hög nivå.

Periodbaserat innehåll

Det första som plitas in när man ska planera sin kalender brukar vara det man som företag och marknadsförare enkelt kan se framföra sig. Vi kan kalla det periodbaserat innehåll.

Detta brukar främst innefatta kampanjer för olika produkt- och tjänstlanseringar. Som företag vet man under vilka datum och perioder dessa kommer komma och därför behövs det skapas content och marknadsföringsmaterial kring detta. Den andra delen som är enkel att planera efter – och som blivit populär främst tack vare sociala medier – är högtider eller andra speciella dagar som infaller varje år.

Det kan vara tacksamt att göra innehåll kring detta och sedan posta på sociala medier för att på så sätt visa upp en mjukare sida.

Problemet med periodbaserat innehåll är att det har en tydlig start och ett tydligt slut. Detta innebär att ni kommer fånga er målgrupps intresse, och intressera dem, under en tidsbestämd period. Men så fort som er kampanj är över och ni börjar få slut på material så kommer även er målgrupps intresse att dala och ni kommer att tappa deras uppmärksamhet.

Slå vakt om er contentkalender!

Det är perioderna mellan våra kampanjer som kan vara svåra att fylla med innehåll och det kan även vara under dessa perioder som övriga personer inom företaget frågar om det finns möjlighet för dem att publicera i företagets kanaler. Det kan vara material ifrån säljavdelningen, HR, R&D och så vidare. Detta kan innebära att mottagarna av er kommunikation finner det hela något spretigt och att era budskap inte är konsekventa.

Ni behöver därför slå vakt om en contentkalender! Gärna att fler personer på företag bidrar med input och förslag, men det måste hålla sig inom det ramverk som ni på marknadsavdelningen satt upp.

Välj ämnen och områden

För att motverka lågintensiva contentperioder, mellan er kampanjer, kan det vara bra att enas om några ämnen eller områden som ni kontinuerligt vill kommunicera kring under året. Detta kan vara contentinitiativ som till exempel syftar till att driva trafik eller kan det vara contentinitiativ som syftar till att positionera er som företag.

Innan ni börjar lista en massa contentidéer är det viktigt att först fastslå vad som är målet med ert contentinitiativ. Helt enkelt: Varför ska ni göra det och vad är den önskade effekten?

Prata igenom, och skriv ner följande delar:

Mål:

Ska beskriva målet med ert contentinitiativ. Varför är detta viktigt för er och vilken effekt vill ni åstadkomma?

Taktik:

Ska beskriva er taktik för att nå ert mål. Finns där några beteende som ni kommer att agera på? Vilka kanaler planerar ni att vara aktiva i?

KPI:er:

Ska beskriva vilka KPI:er kan vi sätta upp för att se att vi följer vår taktik på vår väg mot målet?

Content:

Vilka contentformat och vinklar kan vi producera och publicera som följer den taktik som vi ritat upp och som kommer leda oss mot målet? Viktigt även att materialet går att värdesättas med hjälp av våra utvalda KPI:er.

Exempel på hur det hade kunnat se ut för ett företag som vill nyanställa och därför behöver attrahera rekryteringar.

Genom att fastställa 3-5 ämnen och områden som ni vill kommunicera kring kommer ni kunna skapa en bank med contentidéer som ni bygger upp under året och som ni sedan kan portionera ut för att få ett jämnt publiceringsflöde.

Då ni kommer hålla er till ett fåtal ämnen och områden så kommer era mottagare finna er kommunikation som konsekvent istället för spretig.

Contentkalender i Excel

Det finns massvis med olika system och verktyg när det kommer till att projektleda olika marknadsinitiativ. En tumregel är att ju fler ni är på företaget som är involverade i ert innehållsskapande, desto större är behovet av ett ordentligt system. Är ni däremot ett mindre team fungerar exceldokument precis lika bra.

Det viktigaste för ett framgångsrikt produktionsarbete – oavsett om man jobbar i ett större system eller i exceldokument – är att planera in återkommande möten där man går igenom:

  • Hur produktionsprocessen ser ut på de contentdelar som är i produktion.
  • Hur det kommande publiceringsflödet ser ut.
  • Diskutera nya contentidéer, baserat på de ämnen och områden ni kommit överens om, och fylla på i idélistan.

Viktigt i en contentkalender

Där finns två vyer som är viktiga att kunna se över i en bra contentkalender:

  • Idé- och produktionsvy
  • Publiceringsvy

Idé- och produktionsvy

I vår idé- och produktionsvy listar vi helt enkelt alla de contentidéer som vi diskuterat att skapa. Bra som dålig – alla ska med! Under era återkommande möten tittar ni sedan igenom dessa idéer och utvärderar om de bör produceras eller ej.

För varje listad contentidé är det sedan viktigt att, med några ord, förklara:

Beskrivning – En beskrivning av contentidén

Format – Vilket format är tänkt att användas? Kom ihåg: Olika format har olika förutsättningar och det måste man ha i åtanke när man sedan ska skapa materialet.

Kanal – Vilken kanal ska innehållsdelen publiceras i? Samma sak här: Olika kanaler har olika förutsättningar och beteende vilket kommer påverka ert content och dess utformning.

Målgrupp – Vem är det vi adresserar? Detta kommer påverka tonalitet

Ämne – Inom vilket av våra utvalda contentämnen/områden hamnar den specifika innehållsdelen? Genom att identifiera detta säkerställer vi att vår kommunikation är konsekvent.

Syfte – Vad är syftet med innehållsdelen och vad är det för effekt som vi vill åt? Detta kommer påverka tonalitet och potential Call to Action.

Ägare – Vem hos er ansvarar för att materialet blir producerat och färdigt i tid?

Status – I vilket stadie av produktionsprocessen befinner sig den specifika contentdelen? Idéstadiet, inte påbörjad, påbörjad, försenad, färdig eller publicerad?

Publiceringsdatum – Vilket datum är det tänkt att contentdelen ska publiceras?

Anteckning – Finns där någon övrig information som bör förmedlas?

Publiceringsvy

För att få en tydlig överblick om hur publiceringsflödet ska se ut kan det vara bra att rent visuellt ha en kalendervy för att få en tydlig överblick om vad som ska ut och när. Detta gör också att det är lättare att se om där finns perioder där det publiceras mycket (kanske för mycket) content och om detta kanske kan publiceras vid ett annat tillfälle.

Summering:

  • Sätt upp ett ramverk över vilka ämnen/områden ni ska kommunicera kring under året och håll er sedan till dessa.
  • Använd dokument eller verktyg för att samla alla era idéer och för att få en klar överblick över hela processen: Från idé till publicerad contentdel.
  • Använd gärna någon typ av kalendervy för att visuellt se hur era publiceringar kommer att fördelas över året.
  • Att planera sitt contentår är inget man bara göra en gång om året, utan det är ett arbete som sker löpande. Därför är det viktigt med inbokade möten, åtminstone en gång i månaden, för att se över produktionen och den kommande planeringen.