Så skapar du innehåll som rankar och attraherar besökare

7 juli, 2020

Här delar Peter Borge, Content Consultant, med sig av den metod vi själva använder för att skapa innehåll som både rankar på Google och attraherar besökare som konverterar. Metoden presenteras i fem steg. Du får tips som är lätta att agera på och det är riktigt kul att se resultatet i efterhand.

Denna text är en sammanfattninga av webbinariet nedan.

Optimerat innehåll i 5 steg:

 1. Välj ut dina sökord
 2. Analysera konkurrensen
 3. Producera innehållet
 4. Optimera innehållet
 5. Utvärdera och optimera om

Steg 1: Välj ut dina sökord

Gör research kring sökvolymer i något beprövat sökordsverktyg, exempelvis något av dessa:

1.png

Du får då veta hur många som söker efter dina produkter och tjänster, samt vilka ord de använder. Peter tar upp exemplet ”byta däck” eller ”skifta däck”. Det senare är den mer korrekta fackmannamässiga termen, medan det första är den fras som betydligt fler söker efter på Google.

Varje landningssida ska optimeras mot 1-4 sökord, ett primärt och resten understödjande och alternativa. Kolla på variationer, böjningar och synonymer av sökorden och kolla i keywordtool.io och Answer the public (googla det) efter vanliga frågor som många söker efter i förhållande till sökorden.

Göra en googling på de sökord du valt (gärna i ett “inkognito-fönster” i Chrome eller “privat fönster” i Firefox). Kolla igenom webbsidorna som ligger på sida ett i sökresultatet. Fundera vad det är för sorts sidor och om du tror att din sida överhuvudtaget har möjlighet att ranka. För vissa söktermer är konkurrensen stenhård. Då krävs mycket mer än att skriva och optimera en enskild webbsida för att nå toppen.

Steg 2: Analysera konkurrensen

Nästa steg är att titta närmare på konkurrensen i sökresultatet. Vad gör de sidorna som rankar 1-5 på ditt primära sökord? Gå grundligt igenom dessa sidor och besvara dessa frågor för sidorna:

 • Vilken sorts sidor eller vilken kategori räknas de till? Är det informationssidor, artiklar, produktlistningar eller något annat?
 • Vilken sorts innehåll finns på sidorna?
 • Vilka informationspunkter berörs?
 • Vilka frågor besvaras? Vilka missas?
 • Vilken information är ”obligatorisk”? Alltså, vilken information finns på samtliga sidor som rankar bäst?
 • Vilken information är unik? Erbjuder vissa sidor information som ingen annan erbjuder
 • Vilken information kan vi erbjuda som ingen annan erbjuder?
 • Hur många ord är det på landningssidorna som rankar bäst i snitt?
 • Vilka andra sökord/fraser förekommer på sidorna för att ge kontext?

Skriv ner dina svar på frågorna så har du mycket kött på benen inför nästa steg, som är att börja producera innehållet.

webinar_content1.png

Steg 3: Producera innehållet

När du ska börja producera innehållet kan det hjälpa att göra ett skelett av sidan du ska skapa. Där skriver du rubriker och punktlistor på vilken information som ska finnas under varje rubrik.

Skelettet gör även att du säkerställer att du inte missar viktiga sektioner, och att du får med bilder, videos, grafer, punktlistor och konverterande element som knappar, kontaktformulär, uppmaningar att köpa eller klicka sig vidare.

2.png

Därefter är det dags att skriva innehållet. Peter bjuder på några punkter som kan hjälpa er att skriva effektivt och bra innehåll:

 • Använd ett tydligt och enkelt språk, det språk dina minst insatta kunder använder – inte det språk ni använder internt.
 • Återbesök er Tone of voice (om ni har en) och sätt dig in i den så att du kan förhålla dig till den när du skriver.
 • Tänk på att få med variationer, synonymer och böjningar av dina sökord.
 • Få med länkar till andra relevanta sidor på din webbplats, eller andra externa webbplatser som inte är konkurrenter, som kan stärka auktoriteten på ditt innehåll. Exempelvis myndigheter kan vara bra att länka till.

Fundera sedan på var i webbplatsens struktur din landningssida ska finnas så att den är lätt att hitta för både besökare och Google. Från vilka andra landningssidor kan/bör du länka till din nya landningssida?

3.png

Steg 4: Optimera innehållet

När du producerat innehållet ska du se till att det är optimerat, och då finns det sex element som är extra viktiga att optimera:

 1. Metatiteln

 2. H1-rubrik

 3. H2-rubriker

 4. Brödtexten

 5. Alt-taggar

 6. Metabeskrivningen

Metatiteln

4.png

Syns i sökresultatet och får max vara 600 pixlar (ca 60 tecken) bred för att inte kapas i SERP:en. Det är den viktigaste rankingfaktorn som måste innehålla det primära sökordet, helst så tidigt som möjligt.

H1

H1:an är sidans huvudrubrik och en väldigt viktig rankingfaktor. Din landningssida får bara ha en huvudrubrik och den ska innehålla ditt primära sökord i så exakt form som möjligt. Den ska sammanfatta sidans innehåll, som en huvudrubrik gör i en nyhetsartikel.

H2

H2:or är underrubriker som delar upp sidans innehåll i sektioner. Du får ha flera H2:or och du får gärna ha med primära och/eller sekundära sökord i H2:or, samt gärna variationer, böjningar och synonymer.

Brödtexten

Genom din konkurrentanalys vet du hur lång din brödtext måste vara för att kunna ranka, du har ett ungefärligt spann på antal ord. Brödtexten får gärna ha underrubriker och sektioner i form av både H2:or och H3:or, samt punktlistor och liknande. Den ska naturligtvis innehålla sökorden samt böjningar, variationer och synonymer – men ett naturligt och korrekt språkbruk är viktigare än att trycka in en hög volym av sökorden.

Alt-taggar

Alt-taggen är en tagg som läggs i koden ”bakom” en bild för att tala om vad bilden föreställer. Alt-taggen läses av skärmläsare som personer med synskador använder för att läsa webbplatser, samt av Google, för att förstå vad som finns på bilden. Alltså ska din alt-tagg beskriva bilden, men får också gärna innehålla ditt sökord. Myndigheten för digital förvaltning har en artikel med bra tips när du ska skriva alt-text. Och se, där följde vi vårt eget tips att länka till trovärdiga källor.

Metabeskrivningen

5.png

Metabeskrivningen syns i sökresultatet men påverkar inte rankingen. Däremot påverkar den hur många som klickar på just din sida i sökresultatet, så det är viktigt att optimera den med en CTA och/eller USP(:ar) som övertygar dina potentiella besökare att du har det bästa svaret på deras sökfråga.

Metabeskrivningen får vara max 156 tecken för att rymmas i sökresultatet och får gärna innehålla sökordet eftersom det då fetmarkeras i SERP:en.

Korrekturläsning och feedback

När du skrivit och optimerat ditt innehåll vill du gärna be någon annan kika på det innan du publicerar det live. Om möjligt är det allra bäst att fråga någon ur målgruppen. Dessa frågor kan hjälpa:

 • Är språkbruket korrekt, tydligt och förståeligt?
 • Är styckesindelningen och mellanrubrikerna korrekta och konsekventa?
 • Är det du skriver relevant?
 • Ta emot feedback på både innehåll, form och språk!

När du gjort eventuella justeringar efter korrektur och feedback är det äntligen dags att publicera.

webinar_content3.png

Steg 5: Utvärdera och optimera

Efter att du publicerat vill du ge din sida lite tid att indexeras av Google och arbeta sig upp i sökresultatet. Återbesök sidan med jämna mellanrum några veckor till månader efter publicering. När den stabiliserat sig på en plats i sökresultatet är det dags att utvärdera och omoptimera den.

Ny konkurrentanalys

Gör en ny konkurrentanalys av de sidor som rankar bättre än din. Se om deras innehåll är bättre, eller om det kan vara deras webbplats i stort. Har de mer och bättre understödjande innehåll? Mer och bättre länkar från andra? Bättre E-A-T? Ett starkare varumärke?

Planera insatser

Utifrån konkurrentanalysen sätter du upp en plan för kommande insatser. Behöver du stärka varumärket med PR-aktiviteter eller skriva mer/bättre understödjande innehåll? Eller ha hjälp att förbättra E-A-T?

Sammanfattning

Vi stjäl från Peters presentation och presenterar sammanfattningen i en tidslinje:

6.png
7.png

Lycka till med innehållsproduktionen!

Vill du ha hjälp att ta ditt content till nästa nivå? Välkommen att mejl oss och boka ett möte!