Så skiljer sig Default Channel Group i GA4 från Universal

20 februari, 2023

Default_Channel_grouping_wgp

Det finns en rad saker som skiljer sig i hur GA4 rapporterar, och mappar in, data gentemot Google Analytics Universal. En sådan sak är vilka kanaler som ingår i ”Default Channel Grouping” och vilka möjligheter du som användare har att påverka dem. I detta blogginlägg går vi igenom hur kanalindelningen ser ut i GA4.

Google Analytics primära uppgift är att samla in data och sedan sortera och mappa ihop det för att göra informationen mer lättförståelig. En sådan indelning är vilka kanaler som verktyget tycker är de viktigaste att se över när man ska analysera hur trafiken in till ens webbplats eller app presterar.

En stor skillnad mellan Google Analytics Universal och GA4 när det kommer till Default Channel Groups är att antalet kanaler har gått ifrån 9 till 18:

Skärmavbild+2023-02-21+kl.+11.52.17

Många är vi nog som är glada över att det numera finns uppdelningen ”Organic Social” och ”Paid Social” i GA4. (Även fast detta även gick att ordna manuellt i Google Analytics Universal).

Denna utökning av kanaler har fört med sig att regelverket kring vad som ska uppges som source / medium för att mappas in under respektive kanal har fått vissa justeringar.

Ni som arbetar aktivt med UTM-taggar har kanske märkt att ni tappat data för vissa kanaler när ni tittar i GA4, jämför med hur det ser ut i Google Analytics Universal.

Så fungerar UTM-taggar och Default Channel Grouping i GA4

En fördel när det kommer till UTM-taggar och hur dessa mappas in i respektive kanal i Google Analytics Universal är att du som användare har all kontroll. Via inställningarna kan man gå in och justera vilka source / medium som ska gälla för respektive kanal.

Det är till och med så bra att man kan göra nya kanaler ifrån scratch och bestämma regelverket själv. Ett typiskt sådant exempel är att starta upp en kanal för ”Paid Social” för att på så sätt skilja på organisk trafik ifrån Sociala medier och betald.

Hur justerar man då regelverket för Default Channel Grouping i GA4?
Det kan man inte.

I GA4 gäller det att följa det regelverk som Google satt upp gällande vilka namn, i form av source och medium, som representerar och mappas in i respektive kanal.

Googles regelverk för detta hittar ni här.

Namnge rätt source

När ni tittar igenom regelverket kommer ni att se att vissa kanaler kräver att det ni namnger som ”source” måste matcha ”a list of social/search/video/shopping sites”, vad innebär då detta?

Jo, Google har identifierat ett visst antal webbplatser och appar och har sedan verifierat hur dessa namnges som source. Som ett exempel: För att trafik ifrån Facebook ska mappas in under antingen Organic Social eller Paid Social måste source vara något av det som listas nedan. (Det som sedan avgör om det mappas in under antingen Paid eller Organic är vilket medium som används).

 • apps.facebook.com
 • business.facebook.com
 • facebook
 • facebook.com
 • free.facebook.com
 • l.facebook.com
 • lm.facebook.com
 • m.facebook.com
 • mobile.facebook.com
 • touch.facebook.com
 • web.facebook.com
 • fb
 • fb.me

Googles långa listan över sources och vilka kategorier de tillhör hittar ni här.

Brukar ni annonsera via Meta och använda både Facebooks och Instagrams exponeringsytor och sedan skriver ut detta som source ”Meta” när ni UTM-taggar?

Dåliga nyheter – ”Meta” finns inte listad som en source, och er namnkonvention kommer därför bryta mot reglerna gällande kanalen ”Paid Social”. Troligtvis kommer trafiken istället att landa under kanalen ”Unassigned” i GA4.

Det finns dock ett smart sätt att komma runt detta genom att använda Metas dynamiska UTM-taggar. Men jag tänker att det är lättare att ni får se den genomgången via ett videoklipp.

Spola till 16:40 av vårt inspelade webinar om UTM-taggar där jag går igenom detta.

Felsök för att se var er trafik tagit vägen

Det är många marknadsförare, som jobbar aktivt med UTM-taggar, som noterat att de förlorat trafik och data på deras olika kanaler i GA4. För att göra en snabb felsökning kan ni gå in i:

Reports -> Acquisition -> Traffic Acquisition

Bredvid ”Sessions default channel group” finns ett plustecken, klicka på det och skriv sedan in ”Session source / medium”. Därefter kan ni söka på de UTM-taggar som ni vet att ni använt för source och medium för att sedan se att de mappats in under önskad kanal. Om inte så behöver ni se över hur ni brutit mot Googles regelverk.

Summering:

 • Ni måste följa Googles uppsatta regler gällande hur source och medium ska namnges för att det ska mappas in under rätt kanal.
 • Gör er hemläxa och se över att era UTM-taggar fungerar enligt detta regelverk.
 • Fungerar inte den tidigare namnkonventionen som ni använt för UTM-taggar? Tänk kreativt! Ibland kan det vara att Source måste ha ett visst namn, medan det är fritt när det kommer till namnet för medium. Se över reglerna som finns och tänk utanför boxen.

Om du har 27 minuter över vill jag rekommendera hela inspelning av det webinar som vi arrangerade gällande UTM-taggar. Där går jag igenom UTM-taggarna och hur ni hittar informationen i Google Analytics Universal och GA4 sam några andra tips och trix.

/Martin Östling, Agency Director, WGP i Malmö.