Så undviker du de 10 vanligaste misstagen inom digital marknadsföring

20 maj, 2020

1. Ser Google som “bara en sökmotor”

Google må vara en sökmotor i grund och botten men erbjuder mycket mer än så. Det är en viktig plats i kundresan och fungerar som ett skyltfönster för företag och organisationer. Google erbjuder flera olika exponeringsmöjligheter, men många gånger så används inte alla.

Se över de exponeringsutrymmen som finns. Vilka använder ni och vilka använder ni inte? Här finns möjlighet att hitta nya trafikkällor.

En annan viktig del för synligheten är indexering, det vill säga att Google har åtkomst till det aktuella innehållet på er webbplats. Vi har vid flera tillfällen sett webbplatser som varit inställda på no-index, och det skapar givetvis en del problem för ens synlighet. Se till att det innehåll ni har på ert CMS också syns på Google.

2. Saknar strategi kring indexering och innehåll

Med en strategi kan ni lättare säkerställa att era aktuella sidor blir indexerade och att ert innehåll möter målgruppens sökintentioner och behov. Det vill säga att webbsidan användaren landar på måste ge svar på den fråga hen avsåg få besvarad genom att göra sökningen. Här stöter vi ofta på brister och för att motverka det finns det några saker att ha i åtanke.

Med Google Search Console får ni en bra överblick över er webbplats där ni smidigt kan hantera indexeringen. Sidor som inte längre är relevanta ska sättas som no-index, men kom ihåg att även ta bort dessa sidor från Google Search Console.

Sidor som sedan indexeras behöver leverera bra innehåll. Säkerställ att innehållet möter målgruppens sökintentioner och förväntningar. Vill de köpa något eller gör de research och söker information innan de bestämmer sig för ett köp? Var är de i processen, helt enkelt.

Relevant innehåll bidrar också till bättre click through rate (CTR). Det är ingen rankingfaktor i sig, men Google tittar på beteende och en hög grad konvertering tyder på en relevant sida med bra innehåll.

3. Kundresan glöms bort

Många gånger börjar kundresan på Google. Vad händer när besökare kommer in på din webbplats via Google? Känner de igen sig? Svarar sidans innehåll på besökarens sökintention och det som lovades i sökresultatet? Detta är avgörande trygghetssignaler och påverkar om besökaren stannar kvar på sidan eller inte.

Fråga er själva vad målet med sidan är och ta fram en struktur utefter det. Och skapa innehåll som möter besökarens förväntningar på ett tydligt sätt. Rubriken, det vill säga sidans H1:a, ska vara tydlig och förmedla det som sidan behandlar. Den ska också ge likvärdig information som metatiteln i sökresultatet. Komplettera innehållet med konverterande element så som knappar med någon form av call-to-action (CTA).

4. Annonskonto saknar strategisk set-up

Vi stöter ofta på annonskonton som inte är uppbyggda på ett strategiskt sätt. Det är till exempel vanligt att företag missar att arbeta utefter en så kallad SKAG-modell (Single Keyword Ad Group). Modellen bygger på att du har ett sökord per annonsgrupp. Ni kan då lättare säkerställa att de sökord ni budar på matchar de söktermer ni betalar för.

Dock ser vi ofta exempel på att man arbetar med en annonsgrupp med många sökord. Det är ett ineffektivt sätt som kan leda till att ni får betala för annonser som inte ger resultat.

Vi stöter även på exempel där den strategiska uppsättningen av själva annonserna brister, och det gäller främst textannonser, responsiva annonser och annonstillägg. I nedan bild delar vi ett antal hands-on tips kring detta.

Annonskonto%2Bwebniar.jpg

Till sist, kom ihåg att äga ert varumärke för att motverka att konkurrenter köper synlighet på er bekostnad.

5. Annonser blir övergivna

När annonskonton och annonsgrupper väl är uppsatta ser vi många gånger att det löpande arbetet brister. Det är viktigt att kontinuerligt optimera annonserna för att säkerställa resultat och bra avkastning.

Följ upp på bud och budget, samt utvärdera resultatet av kampanjerna. Detta för att säkerställa att ni lägger pengar på det som ger bäst resultat.

6. Saknar tydlig plan för sociala medier

Ett av de största felen företag gör när det kommer till sociala medier är att inte integrera dessa kanaler i bolagets huvudsakliga mål och mätpunkter. Detta gör det svårt att sätta en plan och att utvärdera de sociala kanalernas effekt. Med integrerade mål och en tydlig strategi kan ni lättare säkerställa god effekt i de sociala kanalerna.

Sätt en plan för respektive kanal och samla data för att förstå vilken typ av innehåll som passar den aktuella kanalen bäst. Ett vanligt misstag är att man behandlar alla sociala medier likvärdigt. Det vill säga att man kör ut samma innehåll och kampanjer i alla kanaler utan att anpassa kommunikationen.

7. Saknar struktur för annonsering på sociala medier

En ostrukturerad annonsering på sociala medier innebär ofta att man testar för många olika varianter. Det blir då svårt att utvärdera vad som faktiskt ger bäst resultat och det leder till svårigheter vid optimering.

För att motverka detta krävs en tydlig struktur med tydligt namngivna kampanjer, samt korrekt uppsatta pixlar och event. Pixlarna ligger till grund för optimering, målgrupper och spårning.

8. Google Analytics-konto utan skalbar

Ett Google Analytics-konto med dålig struktur kan skapa flera olika svårigheter när ni ska analysera och optimera ert digitala marknadsföringsarbete. Här är ett vanligt exempel där man gjort ett GA-konto för respektive land som företaget är verksamt i:

Da%CC%8Alig+kontostruktur.jpg

Med en sådan struktur uppstår det lätt flera svårigheter vid analys av data. Det blir till exempel svårt att på ett smidigt sätt få fram totala siffror på global nivå, utan att behöva gå in och räkna ut det manuellt.

För att motverka det har vi här exempel på en bra konto-struktur:

Bra+kontostrutktur.jpg

Här har vi samlat allt i ett och samma konto, vilket gör det möjligt att på ett smidigt sätt ta fram data för respektive land, men också total  data.

9. Det saknar utvecklare

En brist som vi många gånger stöter på är att det inte finns tillgång till någon utvecklare i projekten. Vare sig internt eller externt.

Ju mer avancerad er webbplats är desto oftare krävs en teknisk implementation för att stätta upp mätpunkter och KPI:er. Möjliggör detta genom att utse någon som ansvarar för att de tekniska bitarna blir genomförda på ett eller annat sätt.

10. Effekterna av insatserna missas

För att verkligen förstå effekten av er marknadsföring behöver nedan fyra delar ingå i processen. Det räcker inte med en, två eller tre delar utan allt måste finnas på plats.

Korrekt datainsamling

Inställningar i Google Analytics-kontot måste vara korrekt uppsatta, och filter behöver vara uppdaterade.

Skapa mätpunkter (KPI:er)

När ni har en korrekt datainsamling är nästa steg att sätta upp mätpunkter (KPI:er). De ska spegla era verksamhetsmål. Exempel på KPI:er:

  • Konverteringar
  • Click-Through-Rate (CTR)
  • Videovisningar
  • Cost per Conversion

Följ upp

När ni genomfört en marknadsaktivitet måste den följas upp. Vi rekommenderar att detta görs via antingen Google Analytics eller i Google Data Studio.

I rapporten måste KPI:erna och mätpunkterna finnas med så att ni tydligt kan se om aktiviteten ger den effekt ni önskar.

Agera på insikterna

När ni har följt upp en aktivitet så måste ni agera på insikterna ni får, oavsett resultat.  Börja konverteringsoptimera utifrån målet med aktiviteten. Vad kan ni göra för att få ännu bättre resultat?