Slutdatum för Google Analytics Universal

March 23, 2022

Ända sedan Google introducerade Google Analytics 4 (GA4) har det spekulerats i när Google kommer släcka ner Google Analytics Universal (GAU) till förmån för GA4. I mitten av mars i år kom beskedet: Den 1 juli 2023 slutar Google Analytics Universal att registrera ny data.

I takt med att det digitala landskapet förändrats, och framförallt att vi numera digitalt interagerar med företag och organisationer både via webbplatser men även via appar, så har Google arbetat på ett nytt analysverktyg som kan ta in både webb- och appdata.

Sommaren 2019 introducerades Google sitt kommande analysverktyg och ända sedan dess har det spekulerats i när GA4 skulle lanseras fullt ut, och framförallt: när skulle GAU sluta att fungera?

Den senaste tiden har man känt av att saker och ting börjat röra på sig, men vi var nog många som hoppade till i mitten av mars när Google (äntligen) gav oss ett datum att förhålla oss till. Den 1 juli 2023 kommer Google Analytics Universal sluta att registrera ny data.

Går inte att importera data från GAU till GA4

Då GA4 är en ny typ av egendom, och inte en uppdatering av GAU, så kommer det inte gå att importera historisk data ifrån GAU till GA4.

Anledningen till detta är för att Google byggt GA4 på en ny plattform som hämtar in data på ett annorlunda sätt jämför med GAU.

Enkelt förklarat: Din CD-spelare kommer bli utbytt mot en MP3-spelare. Båda formaten innehåller musik/ljud, men formaten i sig är inte kompatibla med varandra.

Även fast Google Analytics Universal kommer fortsätta att fungera fullt ut fram till nästa sommar så är det viktigt att redan nu starta upp ett GA4-konto för att parallellt hämta in data. Detta för att ni ska ha historisk data i GA4 den dagen ni bestämmer er för att gå över helt.

Data försvinner

Även fast Google Analytics Universal slutar att registrera ny data den 1 juli 2023 så har Google sagt att användare kommer ha tillgång till sin historiska data i åtminstone 6 månader, därefter är det sagt att GAU kommer att försvinna. Därför kan det vara en idé att ladda ner all data ifrån GAU – absolut senast 1 juli 2023.

Summering

Om du inte redan startat upp GA4 så är det god tid att börja med det nu. Detta för att ni nästa sommar – när GAU slutar att registrera ny data – ska kunna ha historisk data att se tillbaka på och kunna jämföra med.