WGP
Web Guide Partner
2019_10webb.gif

Social Media

Få ut bästa möjliga effekt av dina sociala kanaler

 

Social media marketing

Vi hjälper dig lyckas med din annonsering i sociala medier. Tillsammans når vi dina mål genom att pricka in rätt målgrupp med träffsäkra budskap, optimerade kampanjer och genomtänkta annonseringsstrategier.  


Varför arbeta med SMM (social media marketing)?  

Social media marketing, även förkortat SMM, handlar om att nå din målgrupp där de ändå befinner sig – på sociala medier. Genom att sätta rätt strategi och rikta ett passande budskap till en relevant målgrupp driver du trafik från sociala medier till din webbplats - både för att få konverterande besökare och öka din varumärkeskännedom. En stor del av utmaningen i SMM ligger i att identifiera en relevant målgrupp och lyckas rikta annonsen till rätt mottagare i rätt tid. En lyckad kampanj i sociala medier leder till både ökad försäljning/konvertering såväl som till spridning av ditt varumärke genom interaktioner och delningar från din målgrupp.   

Varför arbeta med oss? 

Våra konsulter hjälper dig nå rätt målgrupp med rätt budskap i rätt kanal. Vårt arbete med SMM utgår alltid från ditt företags övergripande digitala strategi och vi hjälper dig med alla steg från att sätta en bra strategi till att följa upp specifika inlägg och kampanjer. Vi jobbar både operativt och strategiskt samtidigt som vi gärna delar med oss av vår kunskap inom SMM.  

När vi sätter upp din strategi och genomför kampanjer ser vi till att du använder din budget på smartast sätt så att du får ut det mesta möjliga av din annonsering på sociala medier. Vi har lång erfarenhet av att skapa goda resultat med hjälp av annonsering på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Genom att anpassa budskap och annons efter varje kanals specifika målgrupper, möjligheter och begränsningar ser vi till att få ut så bra effekt som möjligt ur din SMM. Med ett flexibelt och resultatdrivet arbetssätt ser vill till att nå din organisations mål.  

För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med våra kunder och vi sitter därför ofta ute hos kund. Vi tror att ett teambaserat arbetssätt stärker relationer och säkerställer hög kvalité i arbetet. Det möjliggör dessutom för oss att dela med oss av vår kunskap och kontinuerligt vidareutbilda er organisation inom SMM.  

Vårt erbjudande inom SMM  

Marknadsföring i sociala medier hos oss sker i fyra steg: 

  1. SMM-strategier: Baserat på era övergripande affärsmål, skräddarsyr vi heltäckande eller kanalspecifika strategier och koncept för sociala medier. 

  2. Operativt arbete med redaktionellt innehåll: Vi både planerar och skapar innehåll samt publicerar inläggen, eller guidar er i hur ni gör det. Det ingår även rekommendationer på hur vi bäst ökar engagemanget och dialogen i kanalerna. 

  3. Annonseringsstrategier: Utifrån de övergripande SMM-strategierna vi gemensamt satt gör vi träffsäkra annonseringsstrategier för specifika annonskampanjer. Genom att mixa utvalda kanaler ser vi till att nå rätt målgrupp på rätt plats och i rätt tid. 

  4. Löpande optimering: Därefter hjälper vi er att kontinuerligt analysera och utvärdera kampanjerna för att se om de når målen. Utifrån analyserna och testerna optimerar vi kontinuerligt kampanjerna och strategierna för att ge än bättre resultat. 

Vi arbetar med en kontinuerlig process där det sista steget och mätningen påverkar de tidigare stegen och strategierna, som i sin tur påverkar det redaktionella arbetet och annonseringsstrategierna. Det gör att vi är flexibla och konstant strävar efter att förbättra era resultat av SMM baserat på vad vi lär oss under arbetets gång 

Utbildningar inom SMM

Vi drivs av att sprida vår kunskap inom SMM och erbjuder utbildningar för att hjälpa er personal förbättra närvaron och öka lönsamheten i sociala medier. Vi skräddarsyr gärna utbildningarna så att vi utgår från ert nuvarande läge i sociala medier och använder konkreta case för att utbildningen ska bli praktiskt användbar för er direkt. Efter en grundlig behovsanalys i dialog med er utformar vi en utbildning anpassad till just er verksamhet, kunskapsnivå samt de behov ni har.   

Vi håller även mycket gästföreläsningar om SMM både på olika konferenser för branschen samt för studenter på exempelvis Medieinstitutet och IHM.  

 

Vill du ha ut mer av dina sociala kanaler?


Vi upplever att WGP ligger i framkant inom sitt område och känner en trygghet med dem. Vi uppskattar särskilt flexibiliteten i affärsmodellen som passar oss perfekt.
— André Ihlar, Marknadsansvarig på Lyko Hair AB