Sociala Medier – så gör du rätt

3 juni, 2020

Sociala Medier – så gör du rätt

Juni är kunskapens månad för oss på WGP! Vi bjuder in till fem webbinarier inom digital marknadsföring. Först ut var ingen mindre än vår Head of Social, Jenny Dettervik.

Jenny gick igenom ett gäng handfasta tips på hur ni tar tempen på era sociala kanaler för att säkerställa att ni gör rätt. Hon plockade ut de fem viktigaste delarna i den nulägesanalys (en så kallad audit) vi gör får våra kunder. Här sammanfattar vi de fem delar som Jenny gick igenom i webbinariet nedan.

Strategi

Finns det en strategi för sociala medier i dagsläget? Om det finns, grundar den sig då i bolagets övergripande strategi och mål? Sociala kanaler, precis som alla andra kanaler, bör bidra till att bolaget når sina mål.

Fundera på hur era sociala kanaler kan bidra till att nå verksamhetsmålen och sätt en strategi utefter det. Det är viktigt att ni skapar synergier mellan avdelningar och strategier i bolaget, samt att ni integrerar arbetet med sociala medier med bolagets aktiviteter. Lyckas ni med detta kommer det leda till att resterande arbete med sociala medier blir mycket lättare att genomföra.

Mål och KPI:er

Vikten av att sätta mål och KPI:er är för många självklart men upplevs ofta som klurigt. Se till att först definiera och specificera målen. Det gör det lättare att hitta rätt indikatorer som visar om ni är på väg att nå målen eller ej, det vill säga KPI:er. Tydliga mål och KPI:er hjälper er att öka motivationen i arbetet, att identifiera rätt typer av aktiviteter och att följa upp på dessa aktiviteter och satsningar i sociala medier.

Se till att sätta olika KPI:er för olika avdelningar. De som aktivt arbetar med sociala medier behöver KPI:er på en mer detaljerad nivå för att kunna följa upp och mäta det dagliga arbetet. Det kan vara indikatorer som trafik, engagemangsgrad, ratings eller följare. Ledningsgruppen däremot vill se KPI:er på en mer övergripande nivå och vill veta om de aktiviteter som görs leder mot verksamhetsmålen. Det kan vara indikatorer som ökad försäljning via Facebook eller ökad kännedom i de sociala kanalerna.

Syfte

Ofta när vi ställer frågan ”varför finns ni i sociala kanaler?” får vi svaret: ”för att våra konkurrenter finns där” eller ”för våra kunder finns där”. Det räcker dock inte som syfte. Ert syfte behöver vara mer tydligt definierat. För att formulera ert syfte behöver ni lära känna er målgrupp och förstå deras användarbeteende i respektive kanal. Ni behöver ta reda på anledningarna till varför er målgrupp använder de olika sociala kanalerna och sen fundera på hur ni kan kommunicera på ett sätt som passar deras beteende.

Innehåll

Innehållet är en stor del av ert arbete med sociala medier. Kanalerna behöver ett ständigt flöde av engagerande innehåll. Här är det viktigt att följa de brand guidelines som bolaget har. Det är för många självklart men vi ser att det ofta glöms bort i just sociala medier. Säkerställ att grunden i ert innehåll bygger på bolagets övergripande riktlinjer samt är anpassat för respektive kanal.

Sociala medier kräver även en stor mängd innehåll. Ni behöver en process för planering och produktion så att ni säkerställer ett jämt flöde av innehåll. Men olika team har olika förutsättningar. Är ni ett litet team är det extra viktigt att ni, på ett effektivt sätt, skapar och återanvänder innehåll. Ett hett tips att ta hjälp av kollegor i andra delar av bolaget. Utbilda dem i hur man fotar, filmar och skriver copy och koordinera sedan uppdateringar utefter det. Även kunder kan hjälpa er att skapa innehåll (UGC).

Mandat och ansvar

Arbetet med sociala medier kräver olika typer av expertområden och en tydlig ansvarsfördelning. I mindre team är det vanligt att man har flera saker på sitt bord, medan man i större team har på varsina ansvarsområden. Ett sociala medier-team innehåller ofta följande expertis:

  • Skickliga innehållskapare
  • Experter i en eller fler kanaler
  • Kundtjänst och krishantering
  • Analytiker
  • Projektledare eller manager

Det underlättar om den som ansvarar för bolagets sociala medier har mandat att kunna utveckla arbetet med kanalerna. Det kan vara att låna tid från andra kollegor, att köpa in ett tredjepartsverktyg eller att hyra in resurser för kompetens som inte finns på bolaget. Vill ni som bolag satsa på sociala medier så ska ni se till att det finns tid, resurser och pengar för att kunna göra det bra.

Bonus: Glöm inte det sociala!

Som avslut bjöd Jenny lyssnarna på en liten bonus. En påminnelse om att inte glömma att sociala medier är en plats för dialog och social interaktion. Posta inlägg som engagerar er målgrupp och var tillgänglig genom att svara på deras kommentarer och frågor.