Uppdatering om planen att fasa ut tredjepartscookies i Chrome

6 maj, 2024

Googles fleråriga strävan efter att göra digital marknadsföring mindre integritetskränkande har stött på hinder. Den 26e april publicerades de senaste uppdateringarna om planen att fasa ut tredjepartscookies från Google Chrome. Tidigare är det sagt att cookies ska fasas ut i slutet av 2024. I nuläget ser det ut som att utfasningen skjuts upp till första kvartalet 2025. Läs mer om Googles ersättning till cookies, Privacy Sandbox, och vilket motstånd den nya tekniken möter.

Google sökmotor på en laptop


Googles beslut att fasa ut tredjepartscookies är något som
påverkar oss i den digitala marknadsföringsvärlden rejält. Möjligheten att spåra data och rikta annonsering till specifika målgrupper kommer bli svårare utan data och guidning från tredjepartscookien.
Blockeringen av tredjepartscookies kan innebära att webbanvändare ser färre annonser som stämmer överens med deras surfvanor på nätet. 
 
Läs gärna mer om varför tredjepartcookies försvinner och hur du lyckas med annonsering utan cookies i vårt blogginlägg om Server-side tracking. 

Vad händer gällande utfasningen av tredjepartscookies?

Den 26e april publicerades de senaste uppdateringarna om planen att fasa ut tredjepartscookies och andra spårningstekniker från Google Chrome. Planen var tidigare att fasa ut cookies i slutet av 2024. Google har stött på utmaningar och mött motstånd gentemot deras nya sekretessteknik, Privacy Sandbox. Därför är målet nu istället att påbörja processen med att fasa ut cookies tidigt under nästa år. 
 
Tekniken måste följa regler och krav utifrån EU och Storbritannien gällande GDPR och personuppgiftshantering. Enligt interna dokument anser myndigheter i Storbritannien att Googles ersättning för cookies, Privacy Sandbox, innehåller brister som påverkar sekretesshanteringen.

Vad är Privacy Sandbox?

Privacy Sandbox är Googles initiativ som ska ersätta cookies och skapa en sekretessfrämjande standard för webbplatser. Tekniken är tänkt att bidra med verktyg för riktad annonsering och mätning av annonsers effektivitet, utan att kompromissa med användarens integritet. Privacy Sandbox teknik är designad för att leverera förbättringar och bidra till industrins integritetsbevarande alternativ till cross-site tracking. Privacy Sandbox ska begränsa mängden personlig data som företag kan använda för spårning.  
 
De tidigare cookiefunktionerna som inte stöttas kommer tas bort för att skydda användarens integritet. Relevanta annonser visas istället baserat på sammanslagen och anonym data.

Varför möter Privacy Sandbox motstånd?

Enligt ICO (Information Commissioner’s Office) i Storbritannien har tekniken ett systemiskt industrifel som gör det troligt att företag kan använda tekniken för att fortsätta spåra personlig data från olika webbplatser. Även om Privacy Sandbox tycks vara bättre än tredjepartscookies gällande sekretess kan fortfarande spårning göras genom webbläsaren istället för annonserna. 

Användare uppmanas av en ideell integritetsorganisation kallad EFF (Electronic Frontier Foundation) att välja bort att låta Googles nya teknik spåra personlig data när de använder webbläsaren Chrome. Googles alternativ till cookies gör det svårare att spåra användare, men inte omöjligt. 

Kritiker från reklambranschen menar att Googles sökmotor och YouTube-videoplattformen kommer dra nytta av elimineringen av cookies, eftersom de inte är lika beroende av data. Googles plan att hålla annonsauktioner i webbläsaren kommer även göra Google till en gatekeeper. 

Hur ser framtiden ut för Googles utfasning av tredjepartscookies?

CMA (Competitions and Markets Authority) kräver att Google ser över Privacy Sandbox så att teknikerna lever upp till ICO:s sekretesskrav och skyddar konsumenternas identitet. Som svar på EFF:s uttalande väljer Google att peka på de meningsfulla integritetsförbättringar som kommer att göras med införandet av Privacy Sandbox. Tidslinjen för att avskaffa cookies kommer därför att bli försenad till 2025.
 

Googles nya lösning kommer att skriva om reglerna för en bransch där företaget själva är den största aktören. Google har lovat att inte ge sina egna produkter förmånsbehandling som en del av sitt avtal med CMA. Medan vissa kryphål kvarstår i Privacy Sandbox säger Googles ad-tech-chefer att cookiealternativet förbättrar användarnas integritet.