Utbildningar inom digital marknadsföring

Fördjupa era kunskaper inom digital marknadsföring med våra företagsutbildningar. Vi erbjuder flera utbildningar inom våra expertisområden, och kan ta fram utbildningar anpassade efter era behov.

Öka er kunskap med oss på WGP

Vi drivs av att dela med oss av vår kunskap. Transparens och kunskapsöverföring tror vi är avgörande
för välfungerande team och gör våra kunder till insatta beställare. Därför erbjuder vi flera olika
utbildningar inom digital marknadsföring.

När vi tar fram utbildningar, utgår vi i största möjliga mån från er nuvarande digitala marknadsföring
för att komma med rekommendationer, konkreta case och faktiska exempel för att göra utbildningen
praktiskt användbar för er.

Utbildning digital marknadsföring

Våra utbildningspaket

 • Grundläggande SEO
 • Fortsättningsutbildning i SEO
 • Länkanskaffning
 • SEO-verktyg
 • Teknisk SEO
 • Sökannonsering
 • Google shopping
 • Displayannonsering
 • Annonsering i sociala medier
 • Content & SEO
 • Att skriva bra webbcopy
 • Contentplanering- & produktionsprocess
 • Interna guidelines & best practice för digital marknadsföring
 • Grundutbildning och fortsättningsutbildning
 • Annonsering och konvertering
 • Innehåll och engagemang
 • Analys och rapport
 • Krishantering
 • Kundservice
 • Grundläggande digital analys
 • Grundläggande Google Analytics
 • Avancerad Google Analytics
 • Uppsättning av Google Analytics

Digitala kunskapslyftet

Det digitala kunskapslyftet är vår bredaste utbildning som ger insyn i alla aspekter av digital marknadsföring. Utbildningen är särskilt anpassad för marknads- och säljchefer som vill öka och bredda digitala kunskapen tillsammans med sina medarbetare. Målet är att nå bättre resultat genom att öka den digitala kunskapen hos medarbetarna.

Utbildningen görs i tre steg:

 1. Inventering av nuvarande kunskap. Vi inventerar nuvarande kunskapsläge och planerar innehåll och omfattning utifrån det.
 2. Skräddarsydd utbildning. Vi genomför föreslagen skräddarsydd utbildning i flera utbildningsblock. Kursmaterial ingår.
 3. Vi säkerställer ert lyft. Vi genomför en efteranalys som visar hur den digitala kunskapen ökat i er organisation.

Hör av dig för mer information om våra utbildningar!