Få koll på Google Analytics 4

1 november, 2022

Under åtta år har Google Universal Analytics vuxit till att bli det mest frekvent använda verktyget när det kommer till analys av webbdata. Under åren har användare blivit allt mer bekväma med verktygets gränssnitt och de olika rapporteringsmöjligheterna. Men den första juli 2023 kommer Universal Analytics att sluta att registrera data vilket har gjort att användare börjat gå över till Google Analytics 4. Ett verktyg som erbjuder nya möjligheter, men det skiljer sig även en del ifrån Universal – både gällande rapporteringsmöjligheter men även i gränssnittet och hur man hittar i verktyget.

Webbinaret riktar sig till dig som redan gått över till GA4 men som ännu inte satt dig in i verktyget, eller till dig som planerar en migrering och som behöver tips på vad du bör tänka på.

I webbinariet går vi igenom:

  • Gränsnittet och nya rapporteringsmöjligheter

Google Analytics 4 erbjuder möjligheter som dess föregångare inte har, men det innebär även ett nytt gränssnitt som skiljer sig ifrån Universal Analytics.

  • Liknelser och skillnader med Universal Analytics

Vi går igenom vad som skiljer Google Analytics 4 ifrån Universal Analytics.

  • Checklista vid migrering till GA4

Vi berättar vad som är viktigt att tänka på vid en migrering ifrån Universal Analytics till GA4.