Få kontroll på er kampanjdata – så fungerar UTM-taggar

2 december, 2022

När man arbetar aktivt med digitala marknadsinitiativ på olika kanaler och med olika innehållsformat kan det var svårt att få en klar bild hur saker och ting presterar. Oftast kräver det en del manuellt arbete för att hämta ut informationen ifrån Google Analytics och lite antagande baserat på tidsintervaller.

Genom att använda UTM-taggar kan ni både mappa upp innehåll och kanaler utefter vilka variabler som ni finner intressanta att analysera i Google Analytics. Det gör även att ni kan lita på er data betydligt mer, då Analytics inte behöver tolka varifrån trafiken kommer (vilket ibland kan bli fel/diffust), utan detta klargör UTM-taggarna.

Detta webinar är för dig som vill få bättre kontroll över din kampanjdata och är nyfiken på UTM-taggar. Eller för dig som har erfarenhet av UTM-taggar och som vill ha bättre förståelse för hur GA4 tolkar och mappar UTM-taggar och hur det skiljer sig mot Google Analytics Universal.