Smartare analyser med ChatGPT

15 maj, 2024

Varje digitalt verktyg som vi använder samlar in data, på ett eller annat sätt, för att kunna fungera. Denna data hjälper både verktyget, och oss som använder, att förstå och tolka hur saker och ting fungerar och presterar. Datainsamlingen är dock uppbyggd utifrån varje verktygs funktion och ibland kan vi som användare behöva slå ihop datakällor ifrån olika verktyg för att få en bättre förståelse för hur vår verklighet ser ut.

API-kopplingar gör det möjligt att förse data mellan olika verktyg. Men hur ska man gå tillväga när det inte finns API-kopplingar, eller när verktygen tolkar data på olika sätt? Du som människa kan se och förstå hur man på ett smart sätt kan justera problemet, men mer binära excelformulär och dashboards har svårt att göra samma koppling.

Detta inspelade webinar är för dig som vill förstå hur man på ett effektivt sätt kan göra dataanalyser som sträcker sig bortom de standardiserade analyser och KPIer som våra digitala verktyg ger oss möjlighet till. Där vi rör oss i gränslandet mellan kreativitet och statiska siffror.

Du kommer att lära dig: 

  • Hur ChatGPT kan hjälpa dig budgetoptimera framtida kampanjer
  • Hur stora, externa undersökningar, kan supportera dina egna rapporter
  • Hur du med ChatGPT kan analysera mänskliga attribut som tonalitet och budskap