WGP gästar podden Digital marknadsföring med Tony Hammarlund

23 april, 2021

Sandra_Header.png

I slutet av mars gästade Sandra podden ”Digital marknadsföring med Tony Hammarlund”. I podden intervjuar Tony branschexperter med målet att lära sig mer om digital marknadsföring. Temat för poddavsnittet var On-Page SEO och väloptimerat innehåll. Helt enkelt hur man skapar innehåll som är optimerat för såväl sökmotorer som besökare, men även hur arbetsprocessen kan se ut.

“Det är värt att lära sig de tekniska begränsningarna och sedan se det som ett kreativt projekt.” Sandra Mellqvist, Senior SEO Consultant, WGP.  

Nedan har vi sammanfattat några key takeaways från intervjun, vill du lyssna på hela avsnittet kan du göra det här:

“,”resolveObject”:””,”resolvedBy”:”manual”,”resolved”:true}” data-block-type=”22″>

Handfasta tips som kan underlätta längs vägen

Ha en tydlig plan innan du börjar; tids, prioritets- och resursmässigt 

Ta reda på vad projektet har för resurser. Det kan handla om allt från material, såsom exempelvis bilder, till om det finns någon hos kunden som har ansvar för faktagranskning, skrivande av texter eller dylikt.   Det är även bra att det tillsammans sätta upp en tidsplan med tydliga deadlines och ansvarsfördelning så att arbetet hela tiden kan fortlöpa. Det gör det förhoppningsvis även enklare för alla involverade att vara överens kring vad som måste prioriteras. Och det leder oss snabbare till nästa steg.

Kom igång!

Ibland kan det viktigaste vara att veta vad man vill uppnå så att man inte fastnar i ett planeringsstadie för länge. Man ska för den sakens skull inte hasta igenom något för ”att bara få det gjort” men det är bättre att komma igång och utveckla processen allt eftersom. Det kommer flyta på bättre och bättre allteftersom. Sätter man dessutom upp ett gemensamt projektverktyg såsom Trello eller Google Sheets kan man hela tiden se att arbetet faktiskt går framåt, hålla det strukturerat och bli sporrad av att följa utvecklingen.

Lär ut SEO till alla involverade parter

Generellt kan man säga att ju fler olika nyckelroller i företaget som har förståelse för nyttan av SEO, desto mer kommer det gynna arbetsprocessens effektivitet. En av Sandras rekommendationer är därför att lära ut SEO utifrån vad som är relevant och underlättar för olika personer. Då är sannolikheten större att få med fler engagerade teammedlemmar på tåget mot målet.

Tänk på att publicering inte = färdigjobbat

Arbetet med optimering kan på ett sätt anses vara ständigt levande och det är därför alltid viktigt att avsätta tid för såväl uppföljning som förbättring av både innehåll och arbetsprocess.

Fler tips från intervjun och poddavsnittet hittar du även hos “Digital marknadsföring med Tony Hammarlund“.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med SEO och datadriven digital marknadsföring så hittar du mer information här.