WGP Kick-Off höst 2019 – Affärssimulering i Sandhamn

20 september, 2019

Hur driver och bygger man ett bolag mot lönsamhet och framgång? Vi på WGP startade hösten med en konferens med målet att öka vårt affärsmannaskap.  

Både Stockholm- och Malmö-kontoret möttes upp tidigt den 12:e september. Med RIB-båtar tog vi oss ut till Sandhamn, där Mårten Eklund och Henrik Schlyter väntade. De driver konsultbolaget ExpoMedia och tillsammans har de utvecklat affärssimulering – ett brädspel som går ut på att driva ett företag. Målet är att öka deltagarnas förståelse för affärsmannaskap, främja teamarbete och påvisa vikten av kommunikation mellan kollegor.

båt.JPG
båt1.JPG

Mål med konferensen: teambuilding och att öka vårt affärsmannaskap

Syftet med konferensen var att öka vår teambuilding inom bolaget, men också att bättre förstå viktiga delar som ingår i att driva ett bolag. Med hjälp av Mårtens och Henriks affärssimulering var vår förhoppning att öka allas kunskap om vikten av god balans mellan bra resultat, nöjda kunder och personal som trivs på jobbet. Och förstå att dessa hänger ihop och är lika viktiga för att det ska gå bra för bolaget. – Johan Mossberg, VD

I och med en större kunskap inom affärsmannaskap kan vi bättre kan förstå våra kunder och deras situation. Vi är i vår roll en naturlig partner i våra kunders marknadsföringsarbete, men vi tror att samarbetet gynnas av om vi bättre förstår helheten och hur alla delar hänger ihop.

Så gick spelet till

Inom loppet av 24 timmar skulle vi driva ett bolag i tre års tid. Alla lag drev samma sorts bolag som tillhandahöll träningscenter. Målet för varje lag var att säkerställa högt antal medlemmar, god lönsamhet och såklart nöjda kunder och personal.

brädspel.jpg

Själva spelet påminner om vilket sällskapspel som helst, med en spelplan, kort och brickor. Varje omgång utgjorde ett år där man tog sig genom spelet kvartalsvis, där motgångar och framgångar avlöste varandra. Alla val medförde konsekvenser, både positiva som negativa, och det gällde att hela tiden hålla koll på hur dessa skulle påverka budget, kunderna och personalen.

lag5.jpg

Efter varje spelat år gjordes ett bokslut och nyckeltal antecknades. Det var här viktiga poäng skulle kammas hem, och efter tredje årets slut utsågs en vinnare. Engagemanget var högt och även om det ”bara” var ett spel så rådde det blodigt allvar om vem som skulle stå som slutlig vinnare.

En lyckad konferens

Efter nästan två intensiva dagar i den lugna skärgårdsmiljön lämnade vi en lärorik och rolig konferens. Mårten och Henriks spel är väl framtaget och genomtänkt. Du som deltagare får en bra och verklighetsbaserad uppfattning om alla de delar som ingår i att driva ett bolag.

Det som var bra med affärssimuleringen var att få en mer heltäckande syn på hur det är att driva ett företag. Att se på verksamheten på flera olika sätt och behöva hantera långsiktiga och kortsiktiga problemställningar. Jag kommer framöver att försöka ha både det kortsiktiga och det långsiktiga tänket i mitt arbete. – Sandra Mellqvist, konsult på WGP

Vi var alla nöjda med vår vistelse och det vi fått lära oss. Vi tar bland annat med oss en ökad förståelse för hur man driver ett bolag, vikten av att tänka igenom beslut och de konsekvenser de kan ge samt vikten av ett nära samarbete med kollegor.