Youtube annonsering – undvik höga kostnader i true view ads

15 mars, 2019

Annonserar ni på YouTube? Genom att analysera placeringsrapporten kan man enkelt se vilka placeringar som gett något och inte. Exkludera irrelevanta sökord och kategorier för att kunna spendera er budget bättre.

Att annonsera i Googles Displaynätverk och på YouTube är inte helt okomplicerat. Det resulterar ofta i många visningar och låg CTR. Det är inte så oväntat med låg CTR eftersom true view ads är en kampanjtyp som främst används för att öka varumärkeskännedom och medvetenhet om både produkter och varumärken. Däremot kanske det går att få ännu bättre CTR och framför allt lägre CPM? Det kan vi inte veta förrän det är dags att optimera kampanjen.

Vi har en kund inom byggsegmentet med en målgrupp på +35 som är hus- och villaägare. Som en del i deras onlinemarknadsföring kör vi displayannonsering via YouTube för att driva varumärkeskännedom och leads.

Då den primära målgruppen är Hus- och villaägare har det visat sig att en stor del av denna målgrupp är föräldrar enligt googles data. När vi analyserat resultaten djupare såg vi att ca 10 % av kostnaderna var spenderade på barnvideos på YouTube. Vi kan dock se att kostnaderna för den här typen av videos är avsevärt mycket högre samtidigt som det är svårt att filtrera ut exakt alla videos av den här typen. Vi kan anta att detta beror på att barn sitter inloggade på sina föräldrars datorer och kollar på YouTube. Genom att filtrera placeringar som inkluderar nyckelord som ”barn”, ”kids”, ”toys ” osv såg vi att detta endast kostade pengar utan att ge oss någon kvalitativ trafik eller några leads. Efter att ha varit i kontakt med Google förstod vi att det inte finns något direkt sätt att undvika detta då det inte finns en kategori för just ”barn” att utesluta.

För att optimera kampanjen lade vi till dessa nyckelord som negativa och exkluderade även ämnet ”cartoons” från kampanjen. Detta gör att vi kan spendera den kostnaden på kvalitativ trafik istället och förhoppningsvis sänka CPL (cost per lead).

Toppplaceringar där våra kampanjer visats.

Toppplaceringar där våra kampanjer visats.